• 19. - 25. marec

  Trieda:
  Typ:
  • Pon19. 03.
  • I.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Opakuje si
  • Uto20. 03.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   výrazy s AH
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   rovnice s tgx
  • II.C 1. Skupina
   ·
   Písomka
   nemecký jazyk
   :
   L14 SZ a vety
  • III.A 1. Skupina
   ·
   Písomka
   nemecký jazyk
   :
   SzL23 a vety
  • III.C
   ·
   Písomka
   občianska náuka
   :
   gnozeológia
  • III.C 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   176/16
  • IV.A, IV.B, IV.C 1
   ·
   Písomka
   seminár z matematiky
   :
   komplexné čísla 2 - goniometrický tvar, mocnina, odmocnina, rovnice binomické a kvadratické
  • IV.A, IV.C 2
   ·
   Písomka
   seminár z matematiky
   :
   komplexné čísla 2 - goniometrický tvar, mocnina, odmocnina, rovnice binomické a kvadratické
  • Sexta 1. Skupina
   ·
   Písomka
   nemecký jazyk
   :
   L14SZ a vety
  • Str21. 03.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovacia písomka zo stredovekej literatúry európskej i slovenskej
  • I.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Opakuje si
  • II.C 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Zopakovať skloňovanie podstatných mien
  • III.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   180/1
  • Sekunda
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   SZ z cvičení a casovanie fahren a sein
  • Štv22. 03.
  • II.C
   ·
   Písomka
   občianska náuka
   :
   Politológia
  • Pia23. 03.
  • II.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   previerka - od telových tekutín po fyziológiu živ.
  • III.C 1. Skupina
   ·
   Písomka
   nemecký jazyk
   :
   SzL23 a vety
  • IV.B
   ·
   Písomka
   občianska náuka
   :
   Stredovek, renesancia
  • Kvinta Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   život v mori - od mäkkýšov po chordáty
  • Sekunda
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   AH 70/c slovná zásoba počasie
  • Sexta 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   54/1