Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Štefan Kristofčák Rozvrh
Riaditeľ
kristofcak@orava.sk
 
 
Ing. Jana Hozová Rozvrh
Zástupkyňa
hozova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Janckulík Rozvrh
Zástupca
j.janckulik@gmail.com
 
 
PhDr. Dáša Piačeková Rozvrh
Zástupkyňa
dasa.piacekova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrej Bielik Mrkva Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
mrkvis@gmail.com
 
 
RNDr. Ladislav Birás Rozvrh
Učiteľ
 
 
Alberto Cabello Garcia Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Róbert Capko Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.D
capko@orava.sk
 
 
Mgr. Mária Čajková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
majka168@hotmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Dedinská Rozvrh
Učiteľka
tatiana.dedinska@pobox.sk
 
 
Mgr. Daniela Dobisová Rozvrh
Učiteľka
dana.dobisova@yahoo.com
 
 
Mgr. Monika Domiňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
dominak@bsk.sk
 
 
Mgr. Andrea Fojtíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta
afojtikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Andrea Fukasová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
ada.fuka@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslav Gabarík Rozvrh
Učiteľ
gabarik@orava.sk
 
 
Mgr. Lucia Gallová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta
lucia.gallova19@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Gejdošová Rozvrh
Učiteľka
a.gejdosova@post.sk
 
 
RNDr. Oľga Gerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
gerova.olga@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Gigler Rozvrh
Učiteľ
jozef.gigo.gigler@gmail.com
 
 
RNDr. Anna Hedriková Rozvrh
Učiteľka
hedrikova@szm.sk
 
 
Luisa Cesárea Chico Peréz Rozvrh
Učiteľka
l.chicoperez@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Jančeková Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
r.jancekova@centrum.sk
 
 
Mgr. Lucia Kajanová Rozvrh
Učiteľka
damianaosf@gmail.com
 
 
Mgr. Mojmír Krajči Rozvrh
Triedny učiteľ: III.E
mokraj@post.sk
 
 
Mgr. Erika Kristofčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: Prima
ekagmh@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Kubalová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
kubalovajana7@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Kubasová Rozvrh
Učiteľka
vakubasova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Kučková Rozvrh
Učiteľka
janakukucka@post.sk
 
 
RNDr. Jozef Kušnier Rozvrh
Učiteľ
jozef@orava.sk
 
 
Ing. Leonóra Lenčuchová Rozvrh
Učiteľka
lea.lencuchova@gmail.com
 
 
Ing. Gabriela Marasová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
g.marasova@gmail.com
 
 
Mgr. Róbert Martauz Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E
robert.martauz@gmail.com
 
 
Mgr. Boris Matušek Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
matusek.boris@gmail.com
 
 
RNDr. Daniel Michna Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Modránszka Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
ada.modranszka@ta3k.sk
 
 
Mgr. Peter Murina Rozvrh
Triedny učiteľ: Sexta
peter.murina@gmail.com
 
 
Mgr. Pavol Palčo Rozvrh
Učiteľ
palcopavol@orava.sk
 
 
Mgr. Martina Palčová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
palcova@gmhtrstena.sk
 
 
PaedDr. Silvia Paliderová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
silviapaliderova@gmail.com
 
 
RNDr. Katarína Pániková Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
k.panikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Erika Papanová Rozvrh
Učiteľka
erika.papanova@gmail.com
 
 
Ing. Jarmila Polgárová Rozvrh
Učiteľka
polgarova@gmail.com
 
 
Julio Ruiz Monteagudo Rozvrh
Učiteľ
jrmonteagudo@hotmail.com
 
 
PhDr. Silvia Szabová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
s.szabova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Šlesarová Rozvrh
Učiteľka
slesarovaeva@atlas.sk
 
 
Mgr. Marta Števuliaková Rozvrh
Učiteľka
martapa26@yahoo.com
 
 
Mgr. Zuzana Šuhajová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
suhajovazuzana@centrum.sk
 
 
Mgr. Janka Ťapáková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
jankatapakova@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Ťasnochová Rozvrh
Učiteľka
sasa.jasenkova@gmail.com
 
 
Mgr. Róbert Tokár Rozvrh
Triedny učiteľ: V.D
geralt@centrum.sk
 
 
Miguel Vilchez Marín Rozvrh
Učiteľ
mvm243@hotmail.com
 
 
Ing. Jana Zbojova Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
jana-zbojova@hotmail.com
 
 
Mgr. Katarína Zembjaková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
zembjacka@pobox.sk
 
 
Mgr. Peter Žofaj Rozvrh
Učiteľ
zofikovci@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Martina Hattalu
    Železničiarov 278, 028 01 Trstená
  • +421 043/5392212

Fotogaléria