• Ponuka seminárov pre 3. ročník, Septimu a IV.D v školskom roku 2018/2019

     Žiaci 3. ročníka, Septimy a IV.D majú na výber uvedené semináre.

     Žiaci 3.ročníka a Septimy si volia 3 semináre - 6 vyučovacích hodín
     a žiaci IV.D si volia 2 semináre - 4 vyučovacie hodiny na celý školský rok a nie je možné ich meniť.

      

     Nie je možné nahlásiť si rovnaký seminár (seminár s rovnakým názvom) u dvoch vyučujúcich.

     V prípade malého záujmu sa seminár neotvorí a žiaci si budú musieť zvoliť iný.

     Žiaci si semináre vyberajú elektronicky po prihlásení v ponuke Prihlasovanie na semináre.

     Prihlasovanie v 2. kole je dostupné od 10. - 17.4.2018

     Názov Ktorí vyučujúci Pre ktoré triedy Minimálny
     počet
     žiakov
     Spoločenskovedný seminár Mgr. R. Martauz III.ABC, Septima, IV.D 12
     Seminár z biológie
     RNDr. O. Gerová       
     Mgr. P. Modránszky
     III.ABC, Septima, IV.D 12
     Seminár z chémie RNDr. O. Gerová
     PaedDr. S. Paliderová
     III.ABC, Septima, IV.D 12
     Seminár z geografie Mgr. R. Capko III.ABC, Septima, IV.D 12
     Geometrické výpočty
     Mgr. M. Čajková
     Mgr. M. Mišunová
     III.ABC, Septima, IV.D 12
     Seminár z informatiky
     Mgr. P. Murina
     III.A, Septima 8
     Seminár z anglického jazyka
      
     Mgr. D. Dobisová Septima,IV.D 12
     Mgr. M. Domiňáková
     Ing. J. Zbojová
     Mgr. J. Polgárová
     Mgr. M. Števuliaková
     Mgr. Gadzmanová
     III.ABC,IV.D 12
     Seminár z biológie v španielskom jazyku Julio Ruiz Monteagudo IV.D 6
     Seminár z fyziky
     Mgr. A. Fukasová
     RNDr. D. Michna
     III.ABC, Septima, IV.D 12