• Vedenie školy

    • Riaditeľ školy:

          Mgr. Štefan Kristofčák

      

     Zástupcovia:

          PhDr. Daša Piačeková

          Ing. Jana Hozová

          Mgr. Jozef Janckulík

          Mgr. Peter Modránszky

      

     Výchovný poradca:

          Mgr. Andrea Fojtíková