• Oznam o 2. kole prijímacích skúšok na bilingválne gymnázium

   V zmysle ustanovenia § 66, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej vyhlasuje 2.kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka bilingválneho gymnázia.

       Prijímacie skúšky do 1. ročníka sa uskutočnia dňa 20.6.2017 v Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej.

        Prihlášky na štúdium  do  2.kola prijímacích skúšok je potrebné doručiť na Gymnázium Martina Hattalu v Trstenenj do 12.júna 2017.

  Kritéria na príjímacie skúšky na bilingválne gymnázium - 2. kolo

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Martina Hattalu
  Železničiarov 278, 028 01 Trstená
 • +421 043/5392212

Fotogaléria