• Olympiáda v španielskom jazyku

     • Dňa 6. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku, ktoré bolo úspešné pre nasledujúcich žiakov:

      Kategória A

      1. miesto: Terézia PAPAJČÍKOVÁ, II.C
      2. miesto: Natália KOCOŇOVÁ, II.C

      Kategória B

      1. miesto: Andrea HOLUBOVÁ, III.B
      2. miesto: Soňa KUBÁŠKOVÁ, III.B
      3.miesto: Nikola KRNÁČOVÁ, III.B

      Kategória C

      1. miesto: Adriána GVOROVÁ, IV.E
      2. miesto: Kristína TUROŠÁKOVÁ, septima
      3.miesto: Emma HRUBOŠOVÁ, septima

      Kategória D

      1. miesto: Klára MARCOVÁ, IV.D
      2. miesto: Dorota LAKOŠTÍKOVÁ, V.D
      3.miesto: Simona PÚČIKOVÁ, IV.D

      Z každej kategórie postupujú prví dvaja (okrem kategórie A - postupuje prvé miesto) do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. februára 2019 v našom gymnáziu. Držme im palce, nech seba a našu školu úspešne prezentujú.

      PK španielskeho jazyka

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Dňa 28.11.2018 sa naša škola zapojila do 12.ročníka kampane Červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti AIDS. Cez veľkú prestávku sme vytvorili živú červenú stužku so žiakmi 4.C, 4.E a so žiakmi  druhých ročníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto kampane a nosili červenú

     • Záložka do knihy spája školy

     • V prvých mesiacoch školského roka sa naši žiaci zapojili do dvoch projektov, ktoré zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s českou Knižnicou Jiřiho Mahena v Brně pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018. Projekty boli zamerané na podporu čítania kníh prostredníctvom výroby záložiek do kníh.
      Po ukončení projektu našim žiakom boli doručené diplomy ako poďakovanie za aktivitu, tvorivosť a nápaditosť.

      PK  SJL

     • Krajské kolo programovania ZENIT

     • Dňa 21.11. 2018 sa v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo súťaže ZENIT. Našu školu reprezentovali Adam Furdek a Lukáš Jankola (2A) a Adrián Kabáč (4B).

      V kategórii "B" sa umiestnili Adam Furdek na 2. mieste, Lukáš Jankola na 3. mieste, v náročnejšej kategórii "A" obsadil Adrián Kabáč 9. miesto. 

      Všetkým trom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

      PK informatiky   

    • EUROSCOLA 2018
     • EUROSCOLA 2018

     • Ako mnohí z Vás už vedia, naša škola sa tento rok zapojila do zaujímavého projektu EUROSCOLA. Tento projekt obsahuje množstvo tém a nás zaujala práve kampaň „#tentorazidemvolit“ - prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť do EP. Vytvorili sme tím 20 žiakov zo Septimy a 3.C , ktorý mal za úlohu vytvoriť rôzne akcie a podujatia.

      Našim prvým podujatím, na ktorom sme sa zúčastnili dňa 16.10.2018 bola prednáška o hoaxoch  a dezinformáciách s pánom Jaroslavom Naďom (riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku) a pánom Jurajom Krúpom (riaditeľom programu Bezpečnosť a obrana ). Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií a zostal nám priestor aj na veľmi podnetnú diskusiu. Musíme konštatovať, že táto prednáška nám v mnohých veciach otvorila oči a utvrdila nás, že je naozaj veľmi dôležité komunikovať a zaujímať sa o problémy, ktoré ovplyvňujú dianie v EÚ a teda aj našej budúcnosti.

      Ďalšou nami organizovanou akciou bol dotazník, ktorý bol vytvorený  v dvoch verziách a to online a verejný. Dokopy nám na naše otázky odpovedalo až 363 respondentov. Vyskúšali sme si aj prácu anketárok na Martinskom jarmoku v Trstenej, ktorý sa konal 9.11.2018 na námestí M.R. Štefánika. Najviac nás zaujal fakt, že väčšina mladej generácie si myslí, že je potrebné ísť voliť, ale paradoxne uviedli, že sa na nasledujúce voľby do EP nechystajú.

      Dňa 12.11.2018 sa konalo naše najväčšie podujatie. Pripravili sme si pre študentov Septimy a 3.C. talk show s pani primátorkou mesta Trstená PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou, predsedom OZ V.I.A.C Mgr. Branislavom Kožuchom a nakoniec dobrovoľníkom Arnauldom Lamom. Rozprávali sme sa o ich práci, eurofondoch, názoroch o voľbách do EP. Vytvorili naozaj veľmi priateľskú atmosféru a opäť zdôraznili aké dôležité je vyjadriť svoj názor či postoj prostredníctvom volieb do EP. Na záver sme vyplnili kvíz o tom ako dobre poznáme EÚ, ktorý pre nás zorganizovalo informačné centrum Europe Direct Trstená, za čo im touto cestou chceme veľmi poďakovať.

      Keď sme sa už dozvedeli zopár informácií o vnímaní EÚ v našom okolí rozhodli sme sa, že by sme sa mali opýtať aj zopár otázok niekoho z praxe. Našou voľbou sa stal MUDr. Miroslav Mikolášik (europoslanec za SR) s ktorým sme dňa 13.11.2018 mali skype hovor. Rozprával nám o výboroch, v ktorých pracuje ako napr. bioetika či projektoch, ktoré sa schvaľujú v EP. Objasnil nám ako funguje hlasovanie, či prípadné spolupracovanie našich europoslancov. Aj tento rozhovor nám ukázal, že poslanie SR v EP je naozaj účinné a už niekoľkokrát dokázalo predniesť veľmi prínosné a prospešné nápady, ktoré pozitívne ovplyvnili dianie v EÚ.

      Boli sme aktívny nie len na týchto akciách, ale aj mimo nich. Či sme už vytvárali nástenky, postovali príspevky na Instagrame, komunikovali s hosťami, stretávali sa no hlavne posúvali všetky informácie ďalej naša práca, energia, čas stáli naozaj za to .

      Chcem sa poďakovať všetkým , ktorí nás podporujete, zapojili ste sa do našich aktivít, rozprávali o nás a o tom, čo ste sa vďaka tomuto projektu dozvedeli doma, v škole, s kamarátmi či len vás to presvedčilo o tom že voľby sú naozajstným podstatným prostriedkom, ktorý nám demokracia umožňuje. Preto na vás apelujeme príďte voliť a vyjadrite sa, naša budúcnosť nás potrebuje. 

      Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať: p.p. Dobisovej, p.p. Modranszkému , p.p Števuliakovej, p.p. Matušekovi , p. p Rábikovej a pánovi riaditeľovi Kristofčákovi za pomoc, radu či už len odvahu, že sa s nami do tohto projektu pustili. Ešte raz veľká vďaka.

      Mária Erika Kristofčáková
      (SEPTIMA)

     • Školské kolo olympiády ANJ

     • V dňoch 28. - 29. novembra 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Študenti boli rozdelení do piatich kategórií a skončili s nasledujúcimi výsledkami:

      Kategória 1A:

      1. miesto - Janka Kubišová (sek)
      2. miesto - Norbert Bachynec (sek)

      Kategória 1B:

      1. miesto - Lucia Halčinová (tercia)
      2. miesto - Nina Jančeková (kvarta)
      3. miesto - Miriam Saganová (kvarta)

      Kategória 2A:

      1. miesto - Marcela Jarošová (2.C)
      2. miesto - Richard Svajčík (2.D)
      3. miesto - Ema Ursínyová (1.A)

      Kategória 2B:

      1. miesto - Klára Marcová (4.D)
      2. miesto - Patrícia Frančeková (sept)
      3. miesto - Lenka Bažíková (5.D)

      Kategória 2C2:
      1. miesto: Juraj Polakovič (4.C)
      2. miesto: Vanessa Gregorec (3.D)

      Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

     • Školské kolo olympiády v NEJ

     • Dňa 21.11.2018 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.
      Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Všetkým účastníkom ďakujeme a želáme aj naďalej veľa chuti do štúdia nemčiny.

      Výsledky:

      Kategória 2A:

      1. miesto Veronika SANTROVÁ (sexta)
      2. miesto Saskia HRNČIAROVÁ (II.A)
      3. miesto Matúš PAJERCHIN (II.C)

      Kategória 2B:

      1. miesto Nina CHOVANČÁKOVÁ (IV.C)
      2. miesto Adrián KRÚPA (IV.C)
      3.
      miesto Simona MOTYČKOVÁ (IV.C)

      Víťazom blahoželáme! Prví dvaja v každej kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole, tak im držme palce!

      PK NEJ

    • „Revitalizácia posilňovne GMH“
     • „Revitalizácia posilňovne GMH“

     • Predmetová komisia telesnej výchovy v spolupráci s vedením školy sa v závere minulého školského roku rozhodla uchádzať o finančný príspevok z výzvy Žilinského samosprávneho kraja. V rámci programu výzvy „Aktívny človek = aktívna spoločnosť“ sme si vybrali podprogram  „Športové centrá“ a vytvorili sme projekt pod názvom „Revitalizácia posilňovne GMH“.

      Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre školskú, ale hlavne mimoškolskú činnosť našich študentov a študentiek. Chceli sme obnovou priestorov a novým vybavením posilňovne vytvoriť bezpečnejšie, kultúrnejšie a inšpiratívnejšie prostredie pre kondičné posilňovanie, workout, crosfit či armvrestling.Tieto formy cvičenia majú svojich stúpencov aj medzi našimi študentmi a študentkami, pociťovali sme potrebu vytvoriť im lepšie podmienky a s pomocou príspevku od VÚC Žilina i vlastných zdrojov sa nám to aspoň čiastočne podarilo.

      Žilinský samosprávny kraj podporil náš projekt sumou 1500Eur, čo nám umožnilo položiť v posilňovni novú, športovú a bezpečnú podlahu a nainštalovať sústavu hrázd pre posilňovanie s vlastnou váhou. Z iných zdrojov sa podarilo zakúpiť veslovací trenažér a ďalšie spiningové trenažéry. Vznikol tak priestor, ktorý využívajú nielen študenti našej školy,  ale v rámci krúžkových aktivít aj študenti a žiaci iných trstenských škôl. V neposlednom rade slúži nová posilňovňa aj  pedagógom a ich rodinným  príslušníkom, čím sa naplnil cieľ nášho projektu.

     • Jangrot 2018

     • V predvečer výročia 100 rokov od konca prvej svetovej vojny sa žiaci GMH v rámci seminára z dejepisu zúčastnili na spomienkovej akcii neďaleko Krakowa, kde sa nachádza cintorín vojakov padlých v prvej svetovej vojne. Toto miesto, nachádzajúce sa za dedinou Jangrot, je špecifické tým, že sú na ňom pochovaní vojaci pochádzajúci výlučne z Oravy, ktorí slúžili v armáde Rakúska-Uhorska a zahynuli pri obrane Krakowa pred ruskými vojskami. Spomienková akcia bola spojená s posvätením zvonice, ktorú vybudovali Slováci na Orave. Pietneho aktu sa zúčastnili aj vysokí predstavitelia za slovenskú aj poľskú stranu, starostovia oravských obcí, historickí nadšenci aj študenti. Akcia prebehla dňa 8.11.2018  spolu s účastníkmi v dobových uniformách a s vojenskými poctami.

    • Revolution TRAIN
     • Revolution TRAIN

     • Študenti GMH Trstená 9. novembra 2018 v Tvrdošíne navštívili protidrogový vlak „Revolution train“ , ktorý je unikátnym inovatívnym protidrogovým projektom z dielne českých autorov, s podporou Nadačného fondu Nové Česko. Multimediálna vlaková súprava ponúkla novú formu všeobecného preventívneho programu cez interaktívne a zážitkové vzdelávanie. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom prerozprávania skutočného príbehu mladých ľudí efektívne zapôsobiť na návštevníkov, na ich pohľad na legálne a nelegálne drogy i rôzne druhy závislostí, no zároveň ich inšpirovať k pozitívnym životným voľbám. Žiaci aj vyučujúci hodnotili takúto formu prevencie veľmi pozitívne. Všetci sa utvrdili v presvedčení, že v prípade drog a závislostí nejde o hru, ale o život!

      viac na : http://www.revolutiontrain.cz/v2/

       

    • Carnuntum 2018
     • Carnuntum 2018

     • Dňa 26.10.2018 sa študenti prvých ročníkov na GMH zučastnili už tradičnej exkurzie v Rakúsku s názvom " U Rimanov doma". Neďaleko hraníc, v malej dedinke Petronel, sa nachádza historický areál - pozostatok z rímskeho mesta Carnuntum, ktoré zaniklo v dôsledku zemetrasenia a bolo postupne opustené.

      Študenti mali aj tento rok možnosť objavovať rímske stavby, obnovené starovekou technológiou a s použitím starovekých materiálov. Okrem budov samotných, bol k dispozícii odborný výklad spojený s demonštráciami mnohých aspektov bežného života rímskeho občana. Študenti si tak mohli vyskúšať, staré stolné hry, odevy, kuchyňu, spoznať príbytky rôznych sociálnych vrstiev, vstúpiť do rímskych kupeľov, navštíviť gladiátorskú školu a aj typickú rímsku latrínu. Vďaka vynikajúcemu počasiu mali študenti jedinečné zážitky a príjemnú atmosféru je citiť aj z priložených fotografií.

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

     • Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa mohli zúčastniť žiaci všetkých ročníkov, ale vyhrať len niektorí, a to:

      Kategória A:

      1. miesto: Magda HUTLASOVÁ, (III.B) 
      2. miesto: Petra BAŇÁKOVÁ, (Oktáva) 
      3. miesto: Andrea PIŠÚTOVÁ

      Kategória B:

      1. miesto: Viliam ROZIAK, (Sexta)
      2. miesto: Patrik DEGAN, (II.C)
      3. miesto: Michaela PARIŽOVÁ, (Sexta)

      Kategória C:

      1. miesto: Nina OBRTÁČOVÁ, (Tercia)
      2. miesto: Peter BODNÁR, (Tercia)
      3. miesto: Miriam SAGANOVÁ, (Kvarta)

      Výhercom blahoželáme a držíme palce v okresnom, krajskom a veríme, že aj v celoslovenskom kole.

      PK slovenského jazyka

    • Medzinárodný deň školských knižníc 2018
     • Medzinárodný deň školských knižníc 2018

     • Aj tento rok sme si 22. 10. 2018 pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc  s témou „SKUTOČNÉ KNIŽNICE – SKUTOČNÉ VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA“.

      PK SJL pripravila pre žiakov nášho gymnázia zaujímavé aktivity, ktorými chcela u žiakov prebudiť pocit spolupatričnosti s českým národom. Zamerala sa na spoločnú históriu aj prítomnosť obidvoch republík.

      Žiaci nižšieho gymnázia pracovali s českými textami, ktoré prekladali, tvorili k nim slovník česko-slovenských výrazov a hľadali informácie o ich autoroch. Taktiež hľadali informácie o významných Čechoch pôsobiacich v súčasnosti na Slovensku a o Slovákoch, ktorí sú známi v Česku.  Vlajky s ich menami vkladali do pripravenej mapy Českej a Slovenskej republiky. Kreslili vlajky a vyrábali štátne znaky. Pátrali po pôvode hymny obidvoch národov. Získané informácie prezentovali pred všetkými spolužiakmi. Prezentácie ukončili zaspievaním českých piesní. Na záver všetci boli odmenení kúskom výbornej torty a na pamiatku dostali zápisník, ktorý im venovala Nadácia rozvoja GMH.

      PK SJL nezabudla ani na starších žiakov gymnázia, pre ktorých pripravila vedomostný kvíz o zaujímavostiach minulosti a prítomnosti českého a slovenského národa.

      Veríme, že aj toto podujatie prispelo k získaniu nových informácií pre žiakov.

      Panel s výtvormi našich žiakov z tohto podujatia si môžete pozrieť na prvom poschodí novej budovy GMH.

      Chcela by som poďakovať rodičovskému združeniu GMH za finančný príspevok, študentom III. C za výrobu mapy Českej a Slovenskej republiky a riaditeľovi školy Mgr. Š. Kristofčákovi za slávnostné otvorenie podujatia.  Taktiež moje poďakovanie patrí kolegyniam slovenčinárkam, ktoré si každý rok nájdu čas na náročnú prípravu a realizáciu tohto podujatia. 

      za PK SJL S. Szabová, školská knihovníčka

      T

     • Kurz na ochranu života a zdravia 2018

     • V dňoch 19.-21.septembra absolvovali študenti 3.ročníka,septimy a 4D kurz na ochranu života a zdravia. V stredu 19.9. sme sa vybrali natúru do Roháčov (vodopád-plesá-Ťatliakova chata). Vo štvrtok 20.9.nasledovala oddychová túra do Juráňovej doliny v Oraviciach. Počas oboch dní sme mali nádherné počasie.

      V piatok študenti absolvovali v priestoroch telocvične GMH školenie prvej pomoci, topografie a streľbu na cieľ zo vzduchových pušiek.

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9. sme aj na našej škole oslávili Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. V tento deň, počas hodín anglického jazyka študenti súťažili vo vedomostnom kvíze o európskych jazykoch a písali príbehy v jazykoch, ktoré sa našej škole vyučujú.

      Odmenou im bola anglická „Tea party“, na ktorej sa servíroval pravý anglický čaj s mliekom, či tradičné anglické koláčiky: mrkvový koláč, muffiny, čokoládový brownie či „scones“ s jahodovým džemom a šľahačkou. Čajová párty dopadla na výbornú aj vďaka ochotným študentkám a vyučujúcim ANJ, ktoré sladké dobroty napiekli.

     • KIA - kam dobicyklujem

     • V štvrtok 13.9.2018 sa na školskom dvore GMH Trstená uskutočnilo športové dopoludnie v spolupráci so zamestnancami CVČ Trstená. Študenti si mohli vyskúšať nové cyklotrenažéry, veslovacie trenažéry a kolobežky, ktorých zakúpenie podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.

      Študenti mali opäť možnosť dozvedieť sa viac o výhodach netradičných športových prostriedkov a o možnostiach pravidelne športovať aj v prípade nepriaznivého počasia, o ktoré v našom regióne nie je núdza. Pre všetkých žiakov táto aktivita bola príjemným osviežením školského dňa.

      Ďakujeme  všetkým študentom aj zamestnancom školy i CVČ Trstená, ktorí sa aktívne zapojili do tohto vydareného podujatia.

    • Výmenný pobyt v Španielsku
     • Výmenný pobyt v Španielsku

     • Po dvojmesačnom čakaní sme sa aj my (21 študentov GMH ) konečne vybrali k naším španielskym výmenným partnerom. Z Krakova sme nočným letom prileteli do Madridu, odkiaľ sme ešte dve hodiny cestovali do nášho družobného mestečka Molina de Aragon. Kvôli skorým ranným hodinám sme už len unaveno padli do nových postelí a s napätím rozmýšľali, čo nám nový týždeň prinesie.

      Prvý deň sme absolvovali návštevu tunajšej školy a študentský program, prechádzku Molinou s návštevou miestneho hradu, kde sa natáčal aj seriál Game of Thrones, múzeum histórie a prírody a na záver dňa menší výlet na malebné skalné útesy. Druhý deň sme navštívili krásne historické mestečko Cuenca, ktoré nám ponúklo svoje technické múzeum i nádhernú architektúru visutých domov s Bazilikou sv. Juliána, a večer sme zavŕšili BBQ párty v neďalekej dedine pri Moline.

      Tretí deň sme konečne unikli zime do slnečnej Valencie, kde sme po návšteve Akvária s delfínskou show okúsili miestne more a pláž. Štvrtý deň si pre nás pripravil dva druhy adrenalínových zážitkov v Paralejos de las Truchas v podobe kajakovania na divokej rieke a nebezpečnej päť hodinovej túre po tunajších skalných útesoch. Našťastie sme všetci všetko prežili a útechou nám bola záverečná večera, kde niektorí odvážni ochutnali aj sépiu či chobotnicu. Posledný deň sa niesol v znamení rozlúčok a sĺz, lebo po rýchlej obhliadke Madridu z okien nášho autobusu sme si museli povedať zbohom.

      Z tejto výmeny sme si odniesli veľa zážitkov, skúseností, nových názorov a pohľadov na svet, jamonu (národná šunka) a nezabudnuteľných spomienok na našich španielskych priateľov. Tak adios, amigos!      

      Júlia Chromá, sexta.

     • Španielska bilingválna sekcia GMH v Trstenej

     • Estimado profesorado:

      Hemos recibido de la Universidad de Granada la siguiente información sobre el acceso y preinscripción para el curso 2018/19. Os agradeceríamos que por favor la hagáis llegar a los estudiantes interesados en estudiar en la UGR.

      Muchas gracias y saludos,

      Tras efectuar la consulta al Servicio de Alumnos de nuestra Universidad, unidad responsable del proceso de admisión de estudiantes, éstos podrán optar a plaza en la Universidad de Granada aportando como documentación el título, diploma o certificado especificado en la Orden EDU/1161/2010, que fue publicada en el BOE nº 111 del 7 de mayo de 2010 y que fue modificada por Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría de Universidades. A partir de la calificación que conste en estos títulos, diplomas o certificados, el Servicio de Alumnos calculará la equivalencia al sistema educativo español. Hay que tener en cuenta que esta calificación no sobrepasará los 10 puntos. Si así se desea, se pueden obtener hasta 4 puntos adicionales superando la prueba de admisión para el acceso a la Universidad, la cual se puede realizar en la UGR o en cualquier otra universidad española. Respecto a este punto, indicar que según nos han informado desde el Servicio de Alumnos, no hay seguridad de que se vayan a tener en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas de admisión de la UNED.

      Si se desea realizar la prueba de admisión en la UGR se deberán seguir los plazos y requisitos establecidos en la siguiente web, donde se podrá consultar toda la información al respecto:

      http://serviciodealumnos.ugr.es/pages/pruebas_acceso/selectividad/alumnos

      Si algún estudiante tiene dudas acerca del procedimiento de acceso y admisión a la Universidad de Granada, lo más conveniente es que se dirija al Servicio de Alumnos

      (servicioalumnos@ugr.es). 

       

       

    • Čisté brehy Oravskej priehrady
     • Čisté brehy Oravskej priehrady

     • Aj v tomto roku sa žiaci z našej školy zapojili do akcie "Čisté brehy", ktorá mala za cieľ očistiť brehy Oravskej priehrady od nahromadeného odpadu. 

      Viac informácií o tejto jedninečnej akcii sa dozviete z reportáže na webe MY Orava.