• EKOPOSTER - súťaž

   • Milí študenti,

    mesto Trstená v spolupráci s ministerstvom školstva organizuje už dlhoročne súťaž s názvom Ekoposter – súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ. Ak máš chuť sa výtvarne prejaviť a zaujíma ťa vzťah k prírode a životnému prostrediu, budeme radi ak sa zapojíš

    Podmienky súťaže:

    Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, žiakov ZUŠ rovnakých vekových kategórií ako žiaci ZŠ a žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním s jednou doposiaľ nepublikovanou prácou, s vypovedaním vzťahu človeka k prírode. Odporúčame, aby kolektív tvorili 2 až 5 žiaci. Práca môže byť zhotovená ľubovoľnou technikou, formátu maximálne A0, nesmie byť však priestorová. Prácu odporúčame povrchovo upraviť (fixovať) proti oteru. Na zadnej strane musí byť nalepená prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (viď Príloha).

    Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov. Kontaktovať môžete env. koordinátora Mgr. Michaela Podbieľančíková cez edupage alebo osobne v kabinete chémie - SB-2.poschodie- teším sa na vaše nápady.

   • Environmentálna výzva

   • Zatoč s odpadom

    Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 446 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Staň sa súčasťou kampane a zisti ako môžeš s odpadom zatočiť ty sám. Zapoj sa do výzvy, klikni na stránku https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom. Tu sa dozvieš viac.

    Kontaktovať môžete environmentálneho koordinátora p.p. M. Podbieľančíkovú.

    • PYTAGORIÁDA – školské kolo.

    • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci z prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda.

     Medzi úspešných riešiteľov v jednotlivých kategóriách patria:

     kat. P6 - PRIMA

     BENICKÝ Martin – 1. miesto

     kat. P7 - SEKUNDA

     DEDINSKÝ Jakub – 1. miesto

     LEGINUS Timotej – 2. miesto

    • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

    • V stredu 18.01.2023 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku.

     Žiaci súťažili v troch kategóriách 1B, 2A a 2B. Našu školu reprezentovalo 6 žiačok. Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola a zároveň 5 z nich postúpilo do krajského kola, ktoré bude 15.2.2023 v Žiline. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce v krajskom kole.

    • HOSŤOVANIE MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU ERASMUS+ ŠTUDENTI PROTI VYHYNUTIU

    • V predvianočnom čase sme hosťovali našich partnerov z Erasmus+ projektu Students against extinction (Študenti proti vyhynutiu). Študentov a učiteľov z Turecka, Španielska, Grécka a Českej republiky zastihlo u nás mrazivé počasie a mali tak jedinečnú príležitosť spoznať oravskú zimu a vychutnať si pravú vianočnú atmosféru.

    • Návšteva v Charite Trstená 14. december 2022.

    • POĎAKOVANIE

     Chceme sa Vám všetkým poďakovať za pripravené darčeky, boli pripravené pre každého menovite. Študenti GMH v Trstenej sa veľmi pekne pripravili na dnešné dopoludnie s našimi klientmi. Heligónka, husle a klavír, každý prezentoval svoj talent a rozdávali radosť . Zaspomínali, zaspievali , zahrali sa hry a pripravili jabĺčka na sušenie. Stretnutie zakončili Svätou omšou. Tento deň ostane hlboko v srdciach klientov aj zamestnancov.Myslím, že sa tu zrodila nová vízia spoločných stretnutí. Tešíme sa.

    • Vianočné trhy GMG 2022

    • Po nútenej prestávke sa nám opäť v našej škole podarilo zorganizovať akciu, ktorá má už dlhšiu tradíciu. V piatok 9. decembra 2022 v podkroví školy bolo možné pokochať sa pohľadom na výtvory našich žiakov alebo ich príbuzných. Mohli sme si kúpiť výrobky z dreva, vlny, papiera či vianočné ozdoby.

     Predajcovia nás nenechali ani hladných a smädných. Mohli sme si pochutiť na vianočnom punči, chladenej kofole, palacinkách, vafliach, toustoch, bábovke, mafinách alebo iných vianočných dobrotách. Niektorí si odniesli aj ručne vyrobený vankúšik s prekvapením. Na trhoch vládla skvelá vianočná nálada. Veríme, že o rok sa opäť stretneme na tomto tradičnom podujatí.

    • Návšteva Bratislavy a divadelného predstavenia

    • Vtip, satira, paródia a úsmešky.To všetko sme mohli ako žiaci 3.B a 3.A zažiť 25.11.2022 v Shakesperovej komédii Veselé paničky windorské hrané v SND v Bratislave.Pred večerným predstavením sme si pozreli Bratislavský hrad a ďalej naša prehliadka v tomto predvianočnom čase pokračovala historickým centrom so zastávkou na vianočných trhoch.Pri neuveriteľne premyslenom pláne rytiera Falstaffa ako zviesť poctivé ženy pani Fordovú a pani Pageovú, sa karta obracia na rytiera, kde sa ho paničky snažia nachytať rôznymi itnrigami. Vďaka nespočetnému množstvu vtipných replík sa divadlom neustále ozývali vlny smiechu a potlesku.Pre všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok a už teraz sa tešíme na ďalšie školské exkurzie

    • Exkurzia - Vianočná Viedeň

    • Dňa 8.12.2022 zorganizovala predmetová komisia NEJ exkurziu do Viedne. V prvej časti exkurzie sme navštívili prírodovedné múzeum, ktoré patrí k najstarším v Európe. Po návšteve múzea nasledovala prehliadka centra mesta, kde žiaci okrem budovy parlamentu, zimného sídla Habsburgovcov Hofburg, a katedrály Stephansdom navštívili aj najznámejší Vianočný trh pred radnicou vo Viedni Christkindlmarkt am Rathausplatz . Po prehliadke mesta sme exkurziu zakončili návštevou ďalšieho významného múzea umelecko-historického. Záver exkurzie sme strávili v Bratislave v novom obchodnom centre Nivy, kde sme tiež zažili predvianočnú atmosféru nášho hlavného mesta. Exkurzia umožnila žiakom spoznať hlavné mesto nášho nemecky hovoriaceho suseda Rakúska a tiež si vyskúšať nemecký jazyk v praxi. Veríme, že táto exkurzia bola aj dobrou motiváciou učiť sa nemecký jazyk.

    • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

    • V školskom roku 2022/2023 sa koná 15. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo sa zvyčajne koná na pôde našej školy a inak to nebolo ani tento rok.

     V piatok 13. októbra 2022 sa pre najmladšie ročníky organizovala kategória C a 9. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre kategóriu A a B.

    • Olympiáda v španielskom jazyku

    • Mikulášske doobedie sa dnes 6. decembra 2022 v našej škole nieslo v duchu komorného stretnutia nadšencov španielčiny, ktoré pre účastníkov skončilo nadobudnutím sladkých odmien v podobe získania víťaznej ceny, ale aj postupu do krajského kola Olympiády v španielskom jazyku.

     Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. Tento rok sa konala prezenčne, čo ocenili nielen žiaci, ale aj vyučujúci.

    • Živá červená stužka

    • Dňa 30.11.2022 sa naša škola GMH Trstená zapojila do 16. ročníka kampane „Červené stužky“.Cez veľkú prestávku študenti na školskom dvore vytvorili Živú červenú stužku .Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto kampane.Kabinet SPV.

    • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

    • PK NEJ organizovala v stredu 30.11. 2022 na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

     Žiaci súťažili v troch kategóriách 1B, 2A a 2B. Školské kolo sa konalo opäť prezenčne. Víťazom blahoželáme, prví dvaja v každej kategórii nás budú reprezentovať na okresnom kole, tak im držme palce. Ďakujeme všetkým zúčastnením žiakom, že prejavili záujem o nemecký jazyk a tiež za preukázané vedomosti.

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

    • V dňoch 28.11. – 29.11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Po dvoch rokoch sa súťaž uskutočnila prezenčne a súťažilo až 63 žiakov v 4 kategóriách. Po písomnej časti sa na ústnu časť dostali najlepší piati z každej kategórie. Výsledky sú nasledujúce:

     Kategória 1A

    • Nepovinná literatúra s Lukášom Latinákom

    • Je povinná literatúra príjemná a kde všade môžeme nájsť poéziu?

     Na tieto otázky sa snažil žiakom a študentom odpovedať – veselo, vtipne, povznesene i poučne - Lukáš Latinák prostredníctvom dramaticko-poetického pásma

     19. októbra 2022 sa žiaci druhého ročníka našej školy zúčastnili tohto umeleckého pásma v MSKS Trstená.

    • Divadelné predstavenie

    • V utorok 8. novembra sa žiaci Kvarty, Kvinty, 2.C zúčastnili výletu do Zvolena. Tam navštívili divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Pozreli si divadelnú hru s názvom Ženský zákon. Herci mali oblečené kostýmy, ktoré dobre vystihovali toto dielo. Okrem toho sa vedeli do toho úžasne vžiť a zahrali to vynikajúco. Žiaci si tento výlet veľmi užili.

    • Krajské kolo súťaže "Zenit v programovaní"

    • ​​​Ján Skovajsa vyhral Krajské kolo súťaže "Zenit v programovaní"

     Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo sútaže "Zenit v programovaní" na ktorom sa zúčastnili naši študenti Ján Skovajsa a Adam Cyril Gálik. V silnej konkurencii Ján Skovajsa zvítazil a Adam Cyril Gálik sa umiestnil na peknom 7. mieste.

  • Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Piatok 3. 2. 2023
   • GMH EXAMINAČNÉ CENTRUM DELE

   • GMH Trstená je

   • Poďakovanie

   •  

   • GMH Trstená ocenené medailou Jozefa Murgaša

   • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT) v tomto roku prvýkrát udeľovala medailu Jozefa Murgaša  za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií vo vzdelávacom procese na stredných školách.

    Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je v tomto roku jednou z troch slovenských stredných škôl, ktorým bolo toto ocenenie udelené. 

   • 20 rokov bilingválneho gymnázia

   • Udalosť podporil Žilinský samosprávny kraj

    Ćítaj viac

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje