Oravská Galéria

Navigácia

Návšteva Oravskej galérie

Naši žiaci navštívili zaujímavú expozíciu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Skúste uhádnuť čo bolo hlavou myšlienkou tejto výstavy.

Ako sa im výstava páčila?
Prečítajte si niektoré ich príspevky v našom miniblogu

Sobota 21. 10. 2017

Medzinárodný deň školských knižníc

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Aj tento rok si chceme 23. októbra 2017 pripomenúť Medzinárodný deň školských knižníc, ktorého cieľom je rozvoj čítania a podpora dobrého vzťahu ku knihe a školskej knižnici.  Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry pripravila pre žiakov primy, sekundy, tercie a kvarty rozličné zábavné a vzdelávacie aktivity, ktoré budú vykonávať v podkroví starej budovy GMH. Veríme, že to bude dopoludnie plné tvorivosti, radosti, spolupráce a nových poznatkov.
S pozdravom slovenčinárky GMH.

Život na GMH

Tento blog je priestor pre všetkých, ktorí majú čo povedať k životu na gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Učitelia, študenti, zamestnanci, rodičia či absolventi - napíšte neanonymne svoj názor a diskutujte kultúrne o radostiach a problémoch nášho gymnázia, jednoducho na zivotnagmh.blogspot.sk/

Kalendár

 • Dňa 25. októbra 2017 so začiatkom o 7.40 sa uskutoční školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v podkroví starej budovy Gymnázia Martina Hattalu. Olympiády sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ročníkov a budú zaradení do kategórií A, B, C, a to nasledovne:

  • Kategória A: žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl (resp. 5. ročníka), žiaci 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií
  • Kategória B: žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl, žiaci 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií
  • Kategória C: žiaci 8. a 9. ročn
 • 29. 9. 2017

  V piatok 29.9.2017 sa zúčastnilo 50 žiakov z kvinty, prvých a druhých ročníkov spoločne s profesormi našej školy GMH na prírodovednej exkurzií v Budapešti. Presnejšie do zoologickej záhrady a tropikária.

  Po dobu celého dňa sa dali pozorovať zaujímavosti a pamiatky prekrásneho mesta Budapešť. Spozorovať sme mohli najmä Budapeštianske kúpele, zámok Vajdahunyad ,Cirkus ktorý je priamo vedľa Budapeštianskej ZOO a neskôr aj parlament. Hlavne na námestí Hrdinov, po ktorom sme aj prechádzali sa dala vnímať úžasná atmosféra Budapešti.

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Martina Hattalu
  Železničiarov 278, 028 01 Trstená
 • +421 043/5392212

Fotogaléria