• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Školy, ktoré menia svet

   • Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

    Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

    Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo ( http://ipao.sk/ ). Sledujte nás aj na našom Facebooku ( https://www.facebook.com/ipao.sk ).

    • Európsky deň jazykov

    • Dňa 26.9. sme aj na našej škole oslávili Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. V tento deň, počas hodín anglického jazyka študenti súťažili vo vedomostnom kvíze o európskych jazykoch a písali príbehy v jazykoch, ktoré sa našej škole vyučujú.

    • KIA - kam dobicyklujem

    • V štvrtok 13.9.2018 sa na školskom dvore GMH Trstená uskutočnilo športové dopoludnie v spolupráci so zamestnancami CVČ Trstená. Študenti si mohli vyskúšať nové cyklotrenažéry, veslovacie trenažéry a kolobežky, ktorých zakúpenie podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.

     Študenti mali opäť možnosť dozvedieť sa viac o výhodach netradičných športových prostriedkov a o možnostiach pravidelne športovať aj v prípade nepriaznivého počasia, o ktoré v našom regióne nie je núdza. Pre všetkých žiakov táto aktivita bola príjemným osviežením školského dňa.

   • Výmenný pobyt v Španielsku
    • Výmenný pobyt v Španielsku

    • Po dvojmesačnom čakaní sme sa aj my (21 študentov GMH ) konečne vybrali k naším španielskym výmenným partnerom. Z Krakova sme nočným letom prileteli do Madridu, odkiaľ sme ešte dve hodiny cestovali do nášho družobného mestečka Molina de Aragon. Kvôli skorým ranným hodinám sme už len unaveno padli do nových postelí a s napätím rozmýšľali, čo nám nový týždeň prinesie.

    • Španielska bilingválna sekcia GMH v Trstenej

    • Estimado profesorado:

     Hemos recibido de la Universidad de Granada la siguiente información sobre el acceso y preinscripción para el curso 2018/19. Os agradeceríamos que por favor la hagáis llegar a los estudiantes interesados en estudiar en la UGR.

     Muchas gracias y saludos,

     Tras efectuar la consulta al Servicio de Alumnos de nuestra Universidad, unidad responsable del proceso de admisión de estudiantes, éstos podrán optar a plaza en la Universidad de Granada aportando como documentación el título, diploma o certificado especificado en la Orden EDU/1161/2010, que fue publicada en el BOE nº 111 del 7 de mayo de 2010 y que fue modificada por Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría de Universidades. A partir de la calificación que conste en estos títulos, diplomas o certificados, el Servicio de Alumnos calculará la equivalencia al sistema educativo español. Hay que tener en cue

   • Čisté brehy Oravskej priehrady
    • Čisté brehy Oravskej priehrady

    • Aj v tomto roku sa žiaci z našej školy zapojili do akcie "Čisté brehy", ktorá mala za cieľ očistiť brehy Oravskej priehrady od nahromadeného odpadu.

     Viac informácií o tejto jedninečnej akcii sa dozviete z reportáže na webe MY Orava.

    • Čitateľský maratón

    • Čítajme si, 30.5. 2018,

     počet čítajúcich detí: 192.

    • Majstrovstvá kraja v atletike

    • Dňa 15.5. 2018 sme sa zúčastnili majstrovstiev kraja v atletike v Martine.

     Našu školu reprezentovali piati študenti a dosiahli sme krásne prvé miesto zásluhou Tomáša Sochu z 1.B v hode oštepom, výkonom 33,53 m. Tomáš si týmto výkonom zároveň „vyhádzal“ aj pozvánku na majstrovstvá Slovenska stredných škôl v atletike , ktoré budú 18.6.2018 v Nových Zámkoch.

    • Okresné kolo vybíjaná dievčat

    • Dňa 9.5.2018 sa uskutočnilo v telocvični Gymnázia Martina Hattalu Trstená okresné kolo vo vybíjanej dievčat.

     Medzi štyri postupujúce družstvá sa po dlhých rokoch dostal aj tím nášho gymnázia a po náročných súbojoch skončil na krásnom druhom mieste. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • Kritické myslenie – workshop

    • 15.mája mali študenti 2.C triedy príležitosť absolvovať seminár – workshop zameraný na získanie zručnosti kriticky myslieť.

     Na školu prišli lektori kritického myslenia p. Ján Markoš a Ondrej Gažovič. Sú to autori viacerých príručiek o kritickom myslení a práci s informáciami. Pre stredné školy ponúkajú semináre, na ktorých sa snažia aktívnou metódou rozhovorov a cvičení ukázať študentom zásady kritického myslenia, ukázať im hlavne význam schopnosti kriticky myslieť pre ich každodenný osobný aj občiansky a spoločenský život.

   • 23. ročník memoriálu Jesenského
    • 23. ročník memoriálu Jesenského

    • Vo štvrtok 10. mája 2018 zorganizovalo Gymnázium Martina Hattalu už 23.ročník volejbalového turnaja študentiek stredných škôl pod názvom Memoriál J. Jesenského.

     Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Mgr. Štefana Kristofčáka, ktorý turnaj otvoril a pripomenul jeho históriu, sa zúčastnené družstvá pustili do súťaženia. Systém turnaja, kde hrá “ každý proti každému“ je najspravodlivejší a pri účasti štyroch družstiev aj časovo zvládnuteľný.

   • Ekonomická olympiáda – 3. miesto Tomáša Ťapáka na Slovensku
    • Ekonomická olympiáda – 3. miesto Tomáša Ťapáka na Slovensku

    • V tomto školskom roku sa uskutočnil prvý ročník ekonomickej olympiády. Organizoval ju INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

     Súťaž prebiehala trojkolovo – školské kolá formou on-line testovania, krajské a celoslovenské kolo bolo organizované prezenčnou formou. Študent maturitného ročníka našej školy Tomáš Ťapák bol úspešný na krajskom kole a ako jeho víťaz postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave 26.apríla 2016 za účasti 50-tich najlepších riešiteľov krajských kôl z celého Slovenska.

   • Družobná návšteva zo Španielska
    • Družobná návšteva zo Španielska

    • V dňoch 4. – 9. apríla navštívili našu školu žiaci zo španielskeho mesta Molina de Aragón v rámci výmenného pobytu s našou školou. Lenže je v tom háčik - komunikáčným jazykom tejto výmeny je angličtina.

     21 študentov zo Španielska zažilo u nás krásne zážitky z výletov a akcií po Orave a okolí, ktoré im pripravili naši študenti. Boli to najmä návšteva Oravského hradu, Múzea oravskej dediny, Demänovskej jaskyne Slobody, koncentračného tábora Osvienčim a poľských miest Zakopane a Krakov.

   • Tomáš Ťapák víťazom celoštátneho kola olympiády ľudských práv
    • Tomáš Ťapák víťazom celoštátneho kola olympiády ľudských práv

    • V dňoch 11.-13.4. sa konalo celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv. Náš študent Tomáš Ťapák (4.E) dokázal poraziť všetkých svojich súperov z celého Slovenska a získal 1.miesto.

     Tomáš bol po riešení problémovej situácie a obhajobe eseje už po dvoch dňoch lídrom, a svoje dominantné postavenie potvrdil aj v piatkovom finále, v ktorom v okamžitom riešení ľudskoprávneho problému jasne predčil ďalších 11 finalistov.

   • Burza kníh 2018
    • Burza kníh 2018

    • Na našej škole sa koncom marca uskutočnila burza kníh a časopisov. Tu je zopár štatistických údajov:

     Celková suma za predané knihy a časopisy bola 146,50.- €.

     Po vrátení finančných prostriedkov za predané knihy a časopisy
     zostalo 136,50.- €

     Z týchto finančných prostriedkov budú kúpené nové knihy do školskej knižnice.

    • Úspech v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku

    • V dňoch 20.-21. marca 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v španielskom jazyku.

     Medzi ocenenými bol aj náš študent bilingválnej sekcie Michal Holub (5.D), ktorý v kategórii D obsadil 2. miesto

     Michalovi srdečne blahoželáme ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

  • Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 10. 2018
   • GMH Trstená ocenené medailou Jozefa Murgaša

   • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT) v tomto roku prvýkrát udeľovala medailu Jozefa Murgaša  za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií vo vzdelávacom procese na stredných školách.

    Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je v tomto roku jednou z troch slovenských stredných škôl, ktorým bolo toto ocenenie udelené. 

   • Poďakovanie

   •  

   • Život na GMH

   • Tento blog je priestor pre všetkých, ktorí majú čo povedať k životu na gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Učitelia, študenti, zamestnanci, rodičia či absolventi - napíšte neanonymne svoj názor a diskutujte kultúrne o radostiach a problémoch nášho gymnázia, jednoducho na zivotnagmh.blogspot.sk/

  • Fotogaléria

   • Výmenný pobyt v Španielsku
   • Memoriál J. Jesenského 2018
   • Student exchange
   • Vianočné trhy 2017
   • Beseda so spisovateľom
   • Návšteva španielskeho veľvyslanca
   • Oravská galéria 2017
   • Kurz na ochranu života a zdravia 2017
   • Fotoalbum školy
   • Návšteva Oravskej galérie

   • Naši žiaci navštívili zaujímavú expozíciu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Skúste uhádnuť čo bolo hlavou myšlienkou tejto výstavy.

    Ako sa im výstava páčila?
    Prečítajte si niektoré ich príspevky v našom miniblogu