• Oznam riaditeľa školy

   • Vážení rodičia, milí študenti,

    Riaditeľ Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej oznamuje,

    že (ak sa nič mimoriadne nestane ohľadom ochorenia na Covid 19 v našom okrese, alebo na škole ) sa ďalej všetci žiaci vyučujú prezenčnou formou podľa platného rozvrhu, okrem tried SEPTIMA a III.B, ktoré sa z dôvodu karantény budú ešte do 18. júna učiť dištančne.

    Okres Tvrdošín od budúceho týždňa (t.j. od 14. júna 2021) má oranžovú farbu – je opäť v 2 stupni ostražitosti. Oproti minulému týždňu sme sa v okrese nezlepšili, ale ani nepohoršili, lebo sme boli tiež oranžový. Tak aj na základe tejto priaznivej situácie sa môžeme ďalej prezenčne učiť na škole.

    https://slovensko.hnonline.sk/2955620-covid-automat-pribudaju-zelene-okresy-stale-su-vsak-na-mape-aj-cervene

    V Trstenej 9. júna 2021
    Mgr. Štefan Kristofčák
    riaditeľ školy

   • Májové aktivity v projekte SAE
    • Májové aktivity v projekte SAE

    • V Erasmus+ projekte Students against extinction sú kľúčovou témou včely a ich neoceniteľný význam pre človeka. 20. máj je vyhlásený za Svetový deň včely a tak sme v rámci projektu na škole uskutočnili niekoľko aktivít venovaných včelám.

     Študenti sa nám konečne vrátili naspäť do lavíc a mohli konečne pripraviť informačný panel s detailmi projektu, ktorý je umiestnený na 1. poschodí novej budovy. Počas vyučovania študenti zo Sekundy vytvorili propagačné plagátiky na tému ochrany životného prostredia a špeciálne včiel. Navyše, pre študentov bol vytvorený online kvíz, v ktorom si mohli preveriť svoje vedomosti o živote včiel. Celý projektový tím sa tiež podieľal na vytvorení interaktívnej prezentácie o tom, čo by ľudia mali vedieť o včelách. Kvíz a prezentáciu sme poslali aj našim projektovým partnerom, aby sme tak všetci spoločne oslávili sviatok včiel.

   • Rozlúčka s maturantmi
    • Rozlúčka s maturantmi

    • Všetkým našim maturantom želáme veľa šťastia a úspechov v ďalšom osobnom aj pracovnom živote.

     kolektív učiteľov GMH

    • IQ olympiáda

    • V tohtoročnej IQ olympiáde sa v kategórii B (2. st. ZŠ a zodpovedajúce ročníky OG) zúčastnilo na Slovensku 9222 riešiteľov, z toho bolo 1464 v žilinskom kraji. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili aj žiaci primy, sekundy, tercie a kvarty. Najlepšie výsledky v rámci školy dosiahli:

     1. Peter Žofaj (prima)
     2. Scholtz Richard (kvarta)
     3. Kudlejová Martina (tercia)

   • 3. virtuálne stretnutie projektu SAE - Študenti proti vyhynutiu
    • 3. virtuálne stretnutie projektu SAE - Študenti proti vyhynutiu

    • V čase pretrvávajúcej nepriaznivej situácie náš projektový tím SAE nezaháľa a snaží sa dodržiavať harmonogram projektu, schválený Národnou agentúrou programu Erasmus+.

     15. apríla sa koordinátorky a tri študentky z 1.A zúčastnili už v poradí tretieho virtuálneho stretnutia. Tento krát bolo stretnutie pod taktovkou partnera z českej Strednej školy ochrany a majetku z Ostravy. Hlavnou témou bolo poľnohospodárstvo, potravinový priemysel a ich vplyv na životné prostredie. Dozvedeli sme sa, kde sa produkuje najviac odpadu i spôsoby ako znížiť množstvo jeho tvorby. Novým fenoménom ako chrániť životné prostredie je tzv. nulový odpad. Študenti z ČR nám ukázali možnosti ako sa dá znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu v bežnej domácnosti.

    • Krajské kolo geografickej olympiády

    • V piatok 16.4.2021 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády.Našu školu reprezentoval Peter Žofaj (prima). Hoci sa Petrovi nepodarilo zopakovať pódiové umiestnenie z okresného kola, stal sa z 83 bodmi úspešným riešiteľom a v konkurencii s o rok staršími rovesníkmi sa nestratil.

     Peťovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníku.

    • Okresné kolo Pytagoriády

    • Dňa 14.4.2021 sa konalo online okresné kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnili študenti primy, sekundy a tercie..

     V kategórii P6 (prima) boli úspešnými riešiteľmi

     - JAGELČÁKOVÁ Ľudmiladelené 1. – 2. miesto

     - ŽOFAJ Peter – delené 1. – 2. miesto

     V kategórii P7 (sekunda) boli úspešnými riešiteľmi

    • Okresné kolo matematickej olympiády

    • Dňa 31.3.2021 sa konalo online okresné kolo Matematickej olympiády pre primu, sekundu a terciu.

     V kategórii Z6 (prima) boli úspešnými riešiteľmi

     - TARBAJ Simeon – 1. miesto
     -
     KABÁČOVÁ Alžbeta – 3. miesto
     - ŽOFAJ Peter – 3. miesto
     - JAGELČÁKOVÁ Ľudmila – 4. miesto

     V kategórii Z7 (sekunda) boli úspešnými riešiteľmi

    • Súťaže o najkrajšiu fotografiu

    • Súťaž o Najkrajšiu fotografiu skončila a študentská rada na základe hlasovania vyhlásila výsledky:

     1. kategória:

     1. miesto: Kristián Gazdík s fotografiou číslo 8.
     2. miesto: Lenka Kubalová s fotografiou číslo 5.
     3. miesto: Lisa Palčová s fotografiou číslo 6.

     2. kategória:

     1. miesto: Adam Daňa s fotografiou číslo 12.
     2. miesto: Tobias Vraňák s fotografiou číslo 15.
     3. miesto: Dominik Pallo s fotografiou číslo 31.

   • Úspech na ROBOTIÁDA 2021
    • Úspech na ROBOTIÁDA 2021

    • V priebehu ferbuára sa v Česku uskutočnila medzinárodná súťaž ROBOTIÁDA 2021, ako je to dnes bežné - online. Z našej školy sa na tejto súťaži zúčastnil Jerguš Bielončík (3D) so svojim robotom a v kategórii Freestyle sa umiestnil na 6. mieste.

     Pozrite si video o jeho robotovi Ultra MEGA LEGO FOLLOW TRIPOD 2.0.

   • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU
    • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

    • V krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 10. februára, sme mali tento rok veľmi silné zastúpenie - až v štyroch kategóriách. Všetkým dievčatám sa darilo veľmi dobre, trom sa dokonca podarilo postúpiť aj do užšieho výberu – na ústnu časť. Napokon sú výsledky nasledovné:

     2A kategória – Miriam Saganová – 2. miesto
     2B kategória – Alexandra Kolejáková – 6. miesto
     1A kategória – Nina Pazúriková - 9. miesto
     1B kategória – Janka Kubišová – 6. miesto

    • Úspešné okresné kolo dejepisnej olympiády.

    • Dňa 11. 2. 2021 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu v kategórii F úspešne reprezentovali Peter Žofaj (prima), ktorý sa umiestnil na skvelom 2. mieste a Miloš Pariža (prima), ktorý získal 3. miesto.

     Obidvom študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     PK SPV

    • Víťazstvo v krajskom kole olympiády

    • Naša študentka Tímea Kubicová (II. C), obsadila na krajskom kole online olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola.

     Gratulujeme a držíme prsty pri reprezentáciinašej školy.

     pk SJL

   • ERASMUS+ Students Against Extinction
    • ERASMUS+ Students Against Extinction

    • ONLINE STRETNUTIE PARTNEROV PROJEKTU ERASMUS+ STUDENTS AGAINST EXTINCTION

     Napriek zatvorenej škole a protipandemickým opatreniam sa nám podarilo začať pracovať na projektoch Erasmus+. Naša škola je vedúcim partnerom projektu Students against extinction, ktorý realizujeme spolu s piatimi krajinami a partnerom v projekte Education to Entrepreneurship in European School, kde je zapojených päť škôl.

    • Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

    • Dňa 8. 2. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku. Okrem toho, že naša škola bola organizátorom krajského kola, mali sme v súťaži aj dve želiezka v ohni. V kategórii D sa Nikola Grísová (4D) umiestnila na 2. mieste a v kategórii B obsadila Veronika Masláková 5. miesto.

     Obom dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Štvrtok 17. 6. 2021
   • Venujte 2% z dane

   • Milí rodičia, bývalí absolventi  a priatelia školy!

    Vedenie gymnázia sa obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2% z Vašej dane. Vzhľadom k tomu, že Fond rozvoja GMH má pozastavenú činnosť, môžete našej škole svoje 2% poskytnúť prostredníctvom OZ Máša, ktoré je založené pri CVČ Trstená. 
    Z finančných prostriedkov, ktoré škola získa týmto spôsobom, môžeme zakúpiť potrebné učebné pomôcky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou výchovno – vyučovacieho procesu a pomáhajú  rozvíjať schopnosti a zručnosti žiakov.  

    viac informácií a tlačivá 

   • GMH Trstená je

   • Poďakovanie

   •  

   • GMH Trstená ocenené medailou Jozefa Murgaša

   • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT) v tomto roku prvýkrát udeľovala medailu Jozefa Murgaša  za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií vo vzdelávacom procese na stredných školách.

    Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je v tomto roku jednou z troch slovenských stredných škôl, ktorým bolo toto ocenenie udelené. 

   • 20 rokov bilingválneho gymnázia

   • Udalosť podporil Žilinský samosprávny kraj

    Ćítaj viac

   • Život na GMH

   • Tento blog je priestor pre všetkých, ktorí majú čo povedať k životu na gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Učitelia, študenti, zamestnanci, rodičia či absolventi - napíšte neanonymne svoj názor a diskutujte kultúrne o radostiach a problémoch nášho gymnázia, jednoducho na zivotnagmh.blogspot.sk/

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje