• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • EUROSCOLA

   • V dnešnej dobe, ktorá je ovládaná médiami je veľmi neobvyklé nevedieť najnovšie správy z domova, či zo sveta. Nie každej informácii sa avšak kladie rovnaký dôraz a tak mnohé z nich upadnú do zabudnutia. To isté sa deje na Slovensku v otázke Eurovolieb, ktoré nás onedlho čakajú a väčšina ľudí ich vôbec neregistruje.

    Kvôli veľkému nezáujmu o budúcnosť našej krajiny a celej Európskej Únie sme sa my, študenti Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, rozhodli, že sa zapojíme do projektu organizovaného Európskou Úniou s názvom Euroscola. Vytvorili sme tím s názvom EUROGMH.  Našim cieľom je diskutovať o dôležitosti eurovolieb, oboznámiť širšiu verejnosť s konaním volieb a tiež vzdelávať samých seba.

    Momentálne máme na internete dotazník, ktorého cieľom je zistiť aký názor a postoj majú či už študenti alebo dospelí pracujúci ľudia v otázke: "Voliť, či nevoliť?".

    16.11.2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška o hoaxoch a fámach, ktoré sa šíria o Európskej Únii a môžu mať dopad na neskoršie dianie. Dňa 12.11.2018 organizujeme workshop ktorý bude  obsahovať diskusiu so zaujímavými hosťami. Diskusia bude samozrejme predovšetkým zameraná na tému eurovolieb. Taktiež máme v pláne dňa 9.11.2018 na námestí v Trstenej propagovať náš projekt v samostatnom stánku, a budeme veľmi radi ak sa nám podarí prilákať čo najviac ľudí a diskutovať o daných témach.

    Po zdokumentovaní všetkých akcií všetko odošleme s očakávaním výhry v podobe výletu do Štrasburgu. Dúfame, že aj vďaka našej aktivite sa Slovensko nebude musieť hanbiť za svojich občanov ako za právoplatných voličov v EÚ.

    Sleduj a podpor nás svojou registráciou na https://www.tentorazidemvolit.eu a tiež na Instagrame v profile eurogmh

   • Školy, ktoré menia svet

   • Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

    Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

    Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo ( http://ipao.sk/ ). Sledujte nás aj na našom Facebooku ( https://www.facebook.com/ipao.sk ).

    • „Revitalizácia posilňovne GMH“

    • Predmetová komisia telesnej výchovy v spolupráci s vedením školy sa v závere minulého školského roku rozhodla uchádzať o finančný príspevok z výzvy Žilinského samosprávneho kraja. V rámci programu výzvy „Aktívny človek = aktívna spoločnosť“ sme si vybrali podprogram „Športové centrá“ a vytvorili sme projekt pod názvom „Revitalizácia posilňovne GMH“.

   • Revolution TRAIN
    • Revolution TRAIN

    • Študenti GMH Trstená 9. novembra 2018 v Tvrdošíne navštívili protidrogový vlak „Revolution train“ , ktorý je unikátnym inovatívnym protidrogovým projektom z dielne českých autorov, s podporou Nadačného fondu Nové Česko. Multimediálna vlaková súprava ponúkla novú formu všeobecného preventívneho programu cez interaktívne a zážitkové vzdelávanie. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom prerozprávania skutočného príbehu mladých ľudí efektívne zapôsobiť na návštevníkov, na ich pohľad na legálne a nelegálne drogy i rôzne druhy závislostí, no zároveň ich inšpirovať k pozitívnym životným voľbám. Žiaci aj vyučujúci hodnotili takúto formu prevencie veľmi pozitívne. Všetci sa utvrdili v presvedčení, že v prípade drog a závislostí nejde o hru, ale o život!

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

    • Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa mohli zúčastniť žiaci všetkých ročníkov, ale vyhrať len niektorí, a to:

     Kategória A:

     1. miesto: Magda HUTLASOVÁ, (III.B)

     2. miesto: Petra BAŇÁKOVÁ, (Oktáva)

     3. miesto: Andrea PIŠÚTOVÁ

     Kategória B:

   • Medzinárodný deň školských knižníc 2018
    • Medzinárodný deň školských knižníc 2018

    • Aj tento rok sme si 22. 10. 2018 pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc s témou „SKUTOČNÉ KNIŽNICE – SKUTOČNÉ VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA“.

     PK SJL pripravila pre žiakov nášho gymnázia zaujímavé aktivity, ktorými chcela u žiakov prebudiť pocit spolupatričnosti s českým národom. Zamerala sa na spoločnú históriu aj prítomnosť obidvoch republík.

    • Kurz na ochranu života a zdravia 2018

    • V dňoch 19.-21.septembra absolvovali študenti 3.ročníka,septimy a 4D kurz na ochranu života a zdravia. V stredu 19.9. sme sa vybrali natúru do Roháčov (vodopád-plesá-Ťatliakova chata). Vo štvrtok 20.9.nasledovala oddychová túra do Juráňovej doliny v Oraviciach. Počas oboch dní sme mali nádherné počasie.

    • Európsky deň jazykov

    • Dňa 26.9. sme aj na našej škole oslávili Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. V tento deň, počas hodín anglického jazyka študenti súťažili vo vedomostnom kvíze o európskych jazykoch a písali príbehy v jazykoch, ktoré sa našej škole vyučujú.

    • KIA - kam dobicyklujem

    • V štvrtok 13.9.2018 sa na školskom dvore GMH Trstená uskutočnilo športové dopoludnie v spolupráci so zamestnancami CVČ Trstená. Študenti si mohli vyskúšať nové cyklotrenažéry, veslovacie trenažéry a kolobežky, ktorých zakúpenie podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.

     Študenti mali opäť možnosť dozvedieť sa viac o výhodach netradičných športových prostriedkov a o možnostiach pravidelne športovať aj v prípade nepriaznivého počasia, o ktoré v našom regióne nie je núdza. Pre všetkých žiakov táto aktivita bola príjemným osviežením školského dňa.

   • Výmenný pobyt v Španielsku
    • Výmenný pobyt v Španielsku

    • Po dvojmesačnom čakaní sme sa aj my (21 študentov GMH ) konečne vybrali k naším španielskym výmenným partnerom. Z Krakova sme nočným letom prileteli do Madridu, odkiaľ sme ešte dve hodiny cestovali do nášho družobného mestečka Molina de Aragon. Kvôli skorým ranným hodinám sme už len unaveno padli do nových postelí a s napätím rozmýšľali, čo nám nový týždeň prinesie.

    • Španielska bilingválna sekcia GMH v Trstenej

    • Estimado profesorado:

     Hemos recibido de la Universidad de Granada la siguiente información sobre el acceso y preinscripción para el curso 2018/19. Os agradeceríamos que por favor la hagáis llegar a los estudiantes interesados en estudiar en la UGR.

     Muchas gracias y saludos,

     Tras efectuar la consulta al Servicio de Alumnos de nuestra Universidad, unidad responsable del proceso de admisión de estudiantes, éstos podrán optar a plaza en la Universidad de Granada aportando como documentación el título, diploma o certificado especificado en la Orden EDU/1161/2010, que fue publicada en el BOE nº 111 del 7 de mayo de 2010 y que fue modificada por Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría de Universidades. A partir de la calificación que conste en estos títulos, diplomas o certificados, el Servicio de Alumnos calculará la equivalencia al sistema educativo español. Hay que tener en cue

   • Čisté brehy Oravskej priehrady
    • Čisté brehy Oravskej priehrady

    • Aj v tomto roku sa žiaci z našej školy zapojili do akcie "Čisté brehy", ktorá mala za cieľ očistiť brehy Oravskej priehrady od nahromadeného odpadu.

     Viac informácií o tejto jedninečnej akcii sa dozviete z reportáže na webe MY Orava.

    • Čitateľský maratón

    • Čítajme si, 30.5. 2018,

     počet čítajúcich detí: 192.

    • Majstrovstvá kraja v atletike

    • Dňa 15.5. 2018 sme sa zúčastnili majstrovstiev kraja v atletike v Martine.

     Našu školu reprezentovali piati študenti a dosiahli sme krásne prvé miesto zásluhou Tomáša Sochu z 1.B v hode oštepom, výkonom 33,53 m. Tomáš si týmto výkonom zároveň „vyhádzal“ aj pozvánku na majstrovstvá Slovenska stredných škôl v atletike , ktoré budú 18.6.2018 v Nových Zámkoch.

    • Okresné kolo vybíjaná dievčat

    • Dňa 9.5.2018 sa uskutočnilo v telocvični Gymnázia Martina Hattalu Trstená okresné kolo vo vybíjanej dievčat.

     Medzi štyri postupujúce družstvá sa po dlhých rokoch dostal aj tím nášho gymnázia a po náročných súbojoch skončil na krásnom druhom mieste. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • Kritické myslenie – workshop

    • 15.mája mali študenti 2.C triedy príležitosť absolvovať seminár – workshop zameraný na získanie zručnosti kriticky myslieť.

     Na školu prišli lektori kritického myslenia p. Ján Markoš a Ondrej Gažovič. Sú to autori viacerých príručiek o kritickom myslení a práci s informáciami. Pre stredné školy ponúkajú semináre, na ktorých sa snažia aktívnou metódou rozhovorov a cvičení ukázať študentom zásady kritického myslenia, ukázať im hlavne význam schopnosti kriticky myslieť pre ich každodenný osobný aj občiansky a spoločenský život.

   • 23. ročník memoriálu Jesenského
    • 23. ročník memoriálu Jesenského

    • Vo štvrtok 10. mája 2018 zorganizovalo Gymnázium Martina Hattalu už 23.ročník volejbalového turnaja študentiek stredných škôl pod názvom Memoriál J. Jesenského.

     Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Mgr. Štefana Kristofčáka, ktorý turnaj otvoril a pripomenul jeho históriu, sa zúčastnené družstvá pustili do súťaženia. Systém turnaja, kde hrá “ každý proti každému“ je najspravodlivejší a pri účasti štyroch družstiev aj časovo zvládnuteľný.

  • Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Piatok 16. 11. 2018
   • GMH Trstená ocenené medailou Jozefa Murgaša

   • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT) v tomto roku prvýkrát udeľovala medailu Jozefa Murgaša  za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií vo vzdelávacom procese na stredných školách.

    Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je v tomto roku jednou z troch slovenských stredných škôl, ktorým bolo toto ocenenie udelené. 

   • Poďakovanie

   • Dobrý deň ,

    chcem sa Vám v mene celého kolektívu Mestského divadla Actores Rožňava srdečne poďakovať za účasť na našom dnešnom predstavení Don Juan. Hercom sa hralo vynikajúco, študenti výborne reagovali a vnímali dialógy. Je nám vždy veľkou cťou hrať pre Vašich študentov. Herci ich všetkých pozdravujú.

    Mgr. Petra Bangóová
    Mestské divadlo ACTORES Rožňava

     

     

   • Život na GMH

   • Tento blog je priestor pre všetkých, ktorí majú čo povedať k životu na gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Učitelia, študenti, zamestnanci, rodičia či absolventi - napíšte neanonymne svoj názor a diskutujte kultúrne o radostiach a problémoch nášho gymnázia, jednoducho na zivotnagmh.blogspot.sk/

  • Fotogaléria

   • Kurz na ochranu života a zdravia 2018
   • Výmenný pobyt v Španielsku
   • Memoriál J. Jesenského 2018
   • Student exchange
   • Vianočné trhy 2017
   • Beseda so spisovateľom
   • Návšteva španielskeho veľvyslanca
   • Oravská galéria 2017
   • Kurz na ochranu života a zdravia 2017
   • Návšteva Oravskej galérie

   • Naši žiaci navštívili zaujímavú expozíciu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Skúste uhádnuť čo bolo hlavou myšlienkou tejto výstavy.

    Ako sa im výstava páčila?
    Prečítajte si niektoré ich príspevky v našom miniblogu