• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • EUROSCOLA 2019 - Ideme do Štrasburgu

   •    Dňa 14.12.2018 sme sa zúčastnili na vyhlásení výsledkov súťaže Euroscola 2019 v Kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave. Naša škola sa tohto projektu zúčastnila po prvýkrát a tak sme boli veľmi zvedaví,, čo nás čaká. 

       Prvým bodom programu boli príhovory europoslankyne Moniky Beňovej a europoslanca Ivana Štefanca, ktorí poďakovali všetkým zúčastneným a zdôraznili, že sú hrdí, aká aktívna mladá generácia vyrastá na Slovensku. Potom nasledoval krátky úvod riaditeľa kancelárie EP na Slovensku pána Roberta Hajšela,ktorý vyhodnotil súťaž.  Tím našej školy sa umiestnil na krásnom 7. mieste, pričom do súťaže bolo zapojených 25 škôl z celého Slovenska.

    Z Oravy sa zapojili len 3 školy,  z toho dve boli z Námestova. Po rozdaní diplomov a fotení nasledovali prezentácie škôl umiestnených na prvých troch miestach. Obsah ich projektov sa veľmi nelíšil od toho nášho, ale obsahoval viac aktivít zameraných na ekológiu, spoločenský život a rôzne edukatívne akcie pre mladších študentov.

       Na záver bolo pre nás pripravené občerstvenie a  množstvo propagačných materiálov. Najviac nás však potešilo to, že sme svojím umiestnením získali možnosť dňa 31. januára 2019 navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu. Dovtedy nás ešte čaká príprava na diskusiu s mladými zástupcami členských štátov EÚ, na ktorej prednesieme aj naše príspevky, samozrejme v anglickom jazyku.

       Naša kampaň #tentorazidemvolit naďalej pokračuje aj po skončení súťaže, a preto budeme radi ak venujete vašu pozornosť informáciám na nástenkách nášho tímu EuroGMH 😊.

    Ďakujeme všetkým za prejavenú podporu a tešíme sa na pokračovanie projektu Euroscola v ďalších rokoch.

    Mária Erika Kristofčáková SEPTIMA

    Pozri si fotky z vyhodnotenia projektu

    Viac o našom projekte si prečítaj v článku EUROSCOLA 2018

   • Školy, ktoré menia svet

   • Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

    Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

    Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo ( http://ipao.sk/ ). Sledujte nás aj na našom Facebooku ( https://www.facebook.com/ipao.sk ).

    • Pytagoriáda

    • Dňa 13.12.2018 na našej škole prebehlo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Tohto kola sa zúčastnilo 20 študentov z Primy, Sekundy a Tercie.

     Úspešnými riešiteľmi sú:

     Prima: DUDOVÁ Cynthia, LISS Matej, GIBASOVÁ Martina

     Sekunda: KUBIŠOVÁ Jank, PUK Pavol, BENICKÁ Barbora

     Tercia: PISOŇ Alex

   • Viedeň – moderné mesto, ktoré dýcha slávnou históriou
    • Viedeň – moderné mesto, ktoré dýcha slávnou históriou

    • Dňa 7. decembra 2018 sme sa zúčastnili exkurzie do Viedne.

     Ako by som opísal Viedeň ? Je to mesto, kde sa prelínajú prekrásne barokové stavby z čias Márie Terézie s prvkami modernej architektúry. Je to mesto, ktoré je pripravené na návaly turistov z celého sveta a napriek tomu sa tam človek necíti stiesnene. Možno kvôli jej rozľahlosti, možno kvôli tomu, že sme neprišli cez víkend. Je to rozhodne mesto, ktoré sa oplatí vidieť.

    • Olympiáda v španielskom jazyku

    • Dňa 6. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku, ktoré bolo úspešné pre nasledujúcich žiakov:

     Kategória A

     1. miesto: Terézia PAPAJČÍKOVÁ, II.C
     2. miesto: Natália KOCOŇOVÁ, II.C

     Kategória B

     1. miesto: Andrea HOLUBOVÁ, III.B
     2. miesto: Soňa KUBÁŠKOVÁ, III.B
     3.miesto: Nikola KRNÁČOVÁ, III.B

   • Červené stužky
    • Červené stužky

    • Dňa 28.11.2018 sa naša škola zapojila do 12.ročníka kampane Červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti AIDS. Cez veľkú prestávku sme vytvorili živú červenú stužku so žiakmi 4.C, 4.E a so žiakmi druhých ročníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto kampane a nosili červenú

    • Záložka do knihy spája školy

    • V prvých mesiacoch školského roka sa naši žiaci zapojili do dvoch projektov, ktoré zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s českou Knižnicou Jiřiho Mahena v Brně pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018. Projekty boli zamerané na podporu čítania kníh prostredníctvom výroby záložiek do kníh.
     Po ukončení projektu našim žiakom boli doručené diplomy ako poďakovanie za aktivitu, tvorivosť a nápaditosť.

    • Krajské kolo programovania ZENIT

    • Dňa 21.11. 2018 sa v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo súťaže ZENIT. Našu školu reprezentovali Adam Furdek a Lukáš Jankola (2A) a Adrián Kabáč (4B).

     V kategórii "B" sa umiestnili Adam Furdek na 2. mieste, Lukáš Jankola na 3. mieste, v náročnejšej kategórii "A" obsadil Adrián Kabáč 9. miesto.

   • EUROSCOLA 2018
    • EUROSCOLA 2018

    • Ako mnohí z Vás už vedia, naša škola sa tento rok zapojila do zaujímavého projektu EUROSCOLA. Tento projekt obsahuje množstvo tém a nás zaujala práve kampaň „#tentorazidemvolit“ - prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť do EP. Vytvorili sme tím 20 žiakov zo Septimy a 3.C , ktorý mal za úlohu vytvoriť rôzne akcie a podujatia.

    • Školské kolo olympiády ANJ

    • V dňoch 28. - 29. novembra 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

     Študenti boli rozdelení do piatich kategórií a skončili s nasledujúcimi výsledkami:

     Kategória 1A:

     1. miesto - Janka Kubišová (sek)
     2. miesto - Norbert Bachynec (sek)

     Kategória 1B:

     1. miesto - Lucia Halčinová (tercia)
     2. miesto - Nina Jančeková (kvarta)
     3. miesto - Miriam Saganová (kvarta)

    • Školské kolo olympiády v NEJ

    • Dňa 21.11.2018 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.
     Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Všetkým účastníkom ďakujeme a želáme aj naďalej veľa chuti do štúdia nemčiny.

     Výsledky:

     Kategória 2A:

     1. miesto Veronika SANTROVÁ (sexta)
     2. miesto Saskia HRNČIAROVÁ (II.A)
     3. miesto Matúš PAJERCHIN (II.C)

   • „Revitalizácia posilňovne GMH“
    • „Revitalizácia posilňovne GMH“

    • Predmetová komisia telesnej výchovy v spolupráci s vedením školy sa v závere minulého školského roku rozhodla uchádzať o finančný príspevok z výzvy Žilinského samosprávneho kraja. V rámci programu výzvy „Aktívny človek = aktívna spoločnosť“ sme si vybrali podprogram „Športové centrá“ a vytvorili sme projekt pod názvom „Revitalizácia posilňovne GMH“.

    • Jangrot 2018

    • V predvečer výročia 100 rokov od konca prvej svetovej vojny sa žiaci GMH v rámci seminára z dejepisu zúčastnili na spomienkovej akcii neďaleko Krakowa, kde sa nachádza cintorín vojakov padlých v prvej svetovej vojne. Toto miesto, nachádzajúce sa za dedinou Jangrot, je špecifické tým, že sú na ňom pochovaní vojaci pochádzajúci výlučne z Oravy, ktorí slúžili v armáde Rakúska-Uhorska a zahynuli pri obrane Krakowa pred ruskými vojskami. Spomienková akcia bola spojená s posvätením zvonice, ktorú vybudovali Slováci na Orave. Pietneho aktu sa zúčastnili aj vysokí predstavitelia za slovenskú aj poľskú stranu, starostovia oravských obcí, historickí nadšenci aj študenti. Akcia prebehla dňa 8.11.2018 spolu s účastníkmi v dobových uniformách a s vojenskými poctami.

   • Revolution TRAIN
    • Revolution TRAIN

    • Študenti GMH Trstená 9. novembra 2018 v Tvrdošíne navštívili protidrogový vlak „Revolution train“ , ktorý je unikátnym inovatívnym protidrogovým projektom z dielne českých autorov, s podporou Nadačného fondu Nové Česko. Multimediálna vlaková súprava ponúkla novú formu všeobecného preventívneho programu cez interaktívne a zážitkové vzdelávanie. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom prerozprávania skutočného príbehu mladých ľudí efektívne zapôsobiť na návštevníkov, na ich pohľad na legálne a nelegálne drogy i rôzne druhy závislostí, no zároveň ich inšpirovať k pozitívnym životným voľbám. Žiaci aj vyučujúci hodnotili takúto formu prevencie veľmi pozitívne. Všetci sa utvrdili v presvedčení, že v prípade drog a závislostí nejde o hru, ale o život!

   • Carnuntum 2018
    • Carnuntum 2018

    • Dňa 26.10.2018 sa študenti prvých ročníkov na GMH zučastnili už tradičnej exkurzie v Rakúsku s názvom " U Rimanov doma". Neďaleko hraníc, v malej dedinke Petronel, sa nachádza historický areál - pozostatok z rímskeho mesta Carnuntum, ktoré zaniklo v dôsledku zemetrasenia a bolo postupne opustené.

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

    • Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa mohli zúčastniť žiaci všetkých ročníkov, ale vyhrať len niektorí, a to:

     Kategória A:

     1. miesto: Magda HUTLASOVÁ, (III.B)
     2. miesto: Petra BAŇÁKOVÁ, (Oktáva)
     3. miesto: Andrea PIŠÚTOVÁ

     Kategória B:

   • Medzinárodný deň školských knižníc 2018
    • Medzinárodný deň školských knižníc 2018

    • Aj tento rok sme si 22. 10. 2018 pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc s témou „SKUTOČNÉ KNIŽNICE – SKUTOČNÉ VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA“.

     PK SJL pripravila pre žiakov nášho gymnázia zaujímavé aktivity, ktorými chcela u žiakov prebudiť pocit spolupatričnosti s českým národom. Zamerala sa na spoločnú históriu aj prítomnosť obidvoch republík.

  • Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Pondelok 21. 1. 2019
   • GMH Trstená ocenené medailou Jozefa Murgaša

   • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT) v tomto roku prvýkrát udeľovala medailu Jozefa Murgaša  za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií vo vzdelávacom procese na stredných školách.

    Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je v tomto roku jednou z troch slovenských stredných škôl, ktorým bolo toto ocenenie udelené. 

   • Život na GMH

   • Tento blog je priestor pre všetkých, ktorí majú čo povedať k životu na gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Učitelia, študenti, zamestnanci, rodičia či absolventi - napíšte neanonymne svoj názor a diskutujte kultúrne o radostiach a problémoch nášho gymnázia, jednoducho na zivotnagmh.blogspot.sk/

  • Fotogaléria

   • Vianočná akadémia 2018
   • Euroscola 2019 - vyhodnotenie
   • Kurz na ochranu života a zdravia 2018
   • Výmenný pobyt v Španielsku
   • Memoriál J. Jesenského 2018
   • Student exchange
   • Vianočné trhy 2017
   • Beseda so spisovateľom
   • Návšteva španielskeho veľvyslanca
   • Návšteva Oravskej galérie

   • Naši žiaci navštívili zaujímavú expozíciu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Skúste uhádnuť čo bolo hlavou myšlienkou tejto výstavy.

    Ako sa im výstava páčila?
    Prečítajte si niektoré ich príspevky v našom miniblogu