• Stalo sa už tradíciou, že v čase Vianoc sa na našej škole konajú Vianočné trhy. Aj tento rok vám ponúkame možnosť predaja či zakúpenie výrobkov, ktoré ste zhotovili sami či vaši blízki. Svoje majstrovstvo môžete predstaviť 14. decembra 2018 od 8.30 - 15.00 hod v telocvični školy.
    • Chceš pomôcť niekomu, kto to teraz najviac potrebuje a urobiť mu krajšie Vianoce ?
     Chceš vedieť ako sa do akcie vianočný SWAP zapojiť? Klikni na odkaz v pravej časti stránky a všetko sa dozvieš.
     Tak prilož aj ty ruku ku krajším Vianociam !
   • EUROSCOLA

   • V dnešnej dobe, ktorá je ovládaná médiami je veľmi neobvyklé nevedieť najnovšie správy z domova, či zo sveta. Nie každej informácii sa avšak kladie rovnaký dôraz a tak mnohé z nich upadnú do zabudnutia. To isté sa deje na Slovensku v otázke Eurovolieb, ktoré nás onedlho čakajú a väčšina ľudí ich vôbec neregistruje.

    Kvôli veľkému nezáujmu o budúcnosť našej krajiny a celej Európskej Únie sme sa my, študenti Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, rozhodli, že sa zapojíme do projektu organizovaného Európskou Úniou s názvom Euroscola. Vytvorili sme tím s názvom EUROGMH.  Našim cieľom je diskutovať o dôležitosti eurovolieb, oboznámiť širšiu verejnosť s konaním volieb a tiež vzdelávať samých seba.

    Momentálne máme na internete dotazník, ktorého cieľom je zistiť aký názor a postoj majú či už študenti alebo dospelí pracujúci ľudia v otázke: "Voliť, či nevoliť?".

    16.11.2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška o hoaxoch a fámach, ktoré sa šíria o Európskej Únii a môžu mať dopad na neskoršie dianie. Dňa 12.11.2018 organizujeme workshop ktorý bude  obsahovať diskusiu so zaujímavými hosťami. Diskusia bude samozrejme predovšetkým zameraná na tému eurovolieb. Taktiež máme v pláne dňa 9.11.2018 na námestí v Trstenej propagovať náš projekt v samostatnom stánku, a budeme veľmi radi ak sa nám podarí prilákať čo najviac ľudí a diskutovať o daných témach.

    Po zdokumentovaní všetkých akcií všetko odošleme s očakávaním výhry v podobe výletu do Štrasburgu. Dúfame, že aj vďaka našej aktivite sa Slovensko nebude musieť hanbiť za svojich občanov ako za právoplatných voličov v EÚ.

    Sleduj a podpor nás svojou registráciou na https://www.tentorazidemvolit.eu a tiež na Instagrame v profile eurogmh

    O našej akcii v mesiaci november si prečítaj v článku EUROSCOLA 2018

   • Školy, ktoré menia svet

   • Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

    Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

    Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo ( http://ipao.sk/ ). Sledujte nás aj na našom Facebooku ( https://www.facebook.com/ipao.sk ).

    • Olympiáda v španielskom jazyku

    • Dňa 6. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku, ktoré bolo úspešné pre nasledujúcich žiakov:

     Kategória A

     1. miesto: Terézia PAPAJČÍKOVÁ, II.C
     2. miesto: Natália KOCOŇOVÁ, II.C

     Kategória B

     1. miesto: Andrea HOLUBOVÁ, III.B
     2. miesto: Soňa KUBÁŠKOVÁ, III.B
     3.miesto: Nikola KRNÁČOVÁ, III.B

   • Červené stužky
    • Červené stužky

    • Dňa 28.11.2018 sa naša škola zapojila do 12.ročníka kampane Červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti AIDS. Cez veľkú prestávku sme vytvorili živú červenú stužku so žiakmi 4.C, 4.E a so žiakmi druhých ročníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto kampane a nosili červenú

    • Záložka do knihy spája školy

    • V prvých mesiacoch školského roka sa naši žiaci zapojili do dvoch projektov, ktoré zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s českou Knižnicou Jiřiho Mahena v Brně pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018. Projekty boli zamerané na podporu čítania kníh prostredníctvom výroby záložiek do kníh.
     Po ukončení projektu našim žiakom boli doručené diplomy ako poďakovanie za aktivitu, tvorivosť a nápaditosť.

    • Krajské kolo programovania ZENIT

    • Dňa 21.11. 2018 sa v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo súťaže ZENIT. Našu školu reprezentovali Adam Furdek a Lukáš Jankola (2A) a Adrián Kabáč (4B).

     V kategórii "B" sa umiestnili Adam Furdek na 2. mieste, Lukáš Jankola na 3. mieste, v náročnejšej kategórii "A" obsadil Adrián Kabáč 9. miesto.

   • EUROSCOLA 2018
    • EUROSCOLA 2018

    • Ako mnohí z Vás už vedia, naša škola sa tento rok zapojila do zaujímavého projektu EUROSCOLA. Tento projekt obsahuje množstvo tém a nás zaujala práve kampaň „#tentorazidemvolit“ - prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť do EP. Vytvorili sme tím 20 žiakov zo Septimy a 3.C , ktorý mal za úlohu vytvoriť rôzne akcie a podujatia.

    • Školské kolo olympiády ANJ

    • V dňoch 28. - 29. novembra 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

     Študenti boli rozdelení do piatich kategórií a skončili s nasledujúcimi výsledkami:

     Kategória 1A:

     1. miesto - Janka Kubišová (sek)
     2. miesto - Norbert Bachynec (sek)

     Kategória 1B:

     1. miesto - Lucia Halčinová (tercia)
     2. miesto - Nina Jančeková (kvarta)
     3. miesto - Miriam Saganová (kvarta)

    • Školské kolo olympiády v NEJ

    • Dňa 21.11.2018 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.
     Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Všetkým účastníkom ďakujeme a želáme aj naďalej veľa chuti do štúdia nemčiny.

     Výsledky:

     Kategória 2A:

     1. miesto Veronika SANTROVÁ (sexta)
     2. miesto Saskia HRNČIAROVÁ (II.A)
     3. miesto Matúš PAJERCHIN (II.C)

   • „Revitalizácia posilňovne GMH“
    • „Revitalizácia posilňovne GMH“

    • Predmetová komisia telesnej výchovy v spolupráci s vedením školy sa v závere minulého školského roku rozhodla uchádzať o finančný príspevok z výzvy Žilinského samosprávneho kraja. V rámci programu výzvy „Aktívny človek = aktívna spoločnosť“ sme si vybrali podprogram „Športové centrá“ a vytvorili sme projekt pod názvom „Revitalizácia posilňovne GMH“.

    • Jangrot 2018

    • V predvečer výročia 100 rokov od konca prvej svetovej vojny sa žiaci GMH v rámci seminára z dejepisu zúčastnili na spomienkovej akcii neďaleko Krakowa, kde sa nachádza cintorín vojakov padlých v prvej svetovej vojne. Toto miesto, nachádzajúce sa za dedinou Jangrot, je špecifické tým, že sú na ňom pochovaní vojaci pochádzajúci výlučne z Oravy, ktorí slúžili v armáde Rakúska-Uhorska a zahynuli pri obrane Krakowa pred ruskými vojskami. Spomienková akcia bola spojená s posvätením zvonice, ktorú vybudovali Slováci na Orave. Pietneho aktu sa zúčastnili aj vysokí predstavitelia za slovenskú aj poľskú stranu, starostovia oravských obcí, historickí nadšenci aj študenti. Akcia prebehla dňa 8.11.2018 spolu s účastníkmi v dobových uniformách a s vojenskými poctami.

   • Revolution TRAIN
    • Revolution TRAIN

    • Študenti GMH Trstená 9. novembra 2018 v Tvrdošíne navštívili protidrogový vlak „Revolution train“ , ktorý je unikátnym inovatívnym protidrogovým projektom z dielne českých autorov, s podporou Nadačného fondu Nové Česko. Multimediálna vlaková súprava ponúkla novú formu všeobecného preventívneho programu cez interaktívne a zážitkové vzdelávanie. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom prerozprávania skutočného príbehu mladých ľudí efektívne zapôsobiť na návštevníkov, na ich pohľad na legálne a nelegálne drogy i rôzne druhy závislostí, no zároveň ich inšpirovať k pozitívnym životným voľbám. Žiaci aj vyučujúci hodnotili takúto formu prevencie veľmi pozitívne. Všetci sa utvrdili v presvedčení, že v prípade drog a závislostí nejde o hru, ale o život!

   • Carnuntum 2018
    • Carnuntum 2018

    • Dňa 26.10.2018 sa študenti prvých ročníkov na GMH zučastnili už tradičnej exkurzie v Rakúsku s názvom " U Rimanov doma". Neďaleko hraníc, v malej dedinke Petronel, sa nachádza historický areál - pozostatok z rímskeho mesta Carnuntum, ktoré zaniklo v dôsledku zemetrasenia a bolo postupne opustené.

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

    • Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa mohli zúčastniť žiaci všetkých ročníkov, ale vyhrať len niektorí, a to:

     Kategória A:

     1. miesto: Magda HUTLASOVÁ, (III.B)
     2. miesto: Petra BAŇÁKOVÁ, (Oktáva)
     3. miesto: Andrea PIŠÚTOVÁ

     Kategória B:

   • Medzinárodný deň školských knižníc 2018
    • Medzinárodný deň školských knižníc 2018

    • Aj tento rok sme si 22. 10. 2018 pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc s témou „SKUTOČNÉ KNIŽNICE – SKUTOČNÉ VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA“.

     PK SJL pripravila pre žiakov nášho gymnázia zaujímavé aktivity, ktorými chcela u žiakov prebudiť pocit spolupatričnosti s českým národom. Zamerala sa na spoločnú históriu aj prítomnosť obidvoch republík.

    • Kurz na ochranu života a zdravia 2018

    • V dňoch 19.-21.septembra absolvovali študenti 3.ročníka,septimy a 4D kurz na ochranu života a zdravia. V stredu 19.9. sme sa vybrali natúru do Roháčov (vodopád-plesá-Ťatliakova chata). Vo štvrtok 20.9.nasledovala oddychová túra do Juráňovej doliny v Oraviciach. Počas oboch dní sme mali nádherné počasie.

    • Európsky deň jazykov

    • Dňa 26.9. sme aj na našej škole oslávili Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. V tento deň, počas hodín anglického jazyka študenti súťažili vo vedomostnom kvíze o európskych jazykoch a písali príbehy v jazykoch, ktoré sa našej škole vyučujú.

  • Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Piatok 14. 12. 2018
   • Urobme vianoce krajšími

   • GMH Trstená ocenené medailou Jozefa Murgaša

   • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT) v tomto roku prvýkrát udeľovala medailu Jozefa Murgaša  za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií vo vzdelávacom procese na stredných školách.

    Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je v tomto roku jednou z troch slovenských stredných škôl, ktorým bolo toto ocenenie udelené. 

   • Poďakovanie

   • Dobrý deň ,

    chcem sa Vám v mene celého kolektívu Mestského divadla Actores Rožňava srdečne poďakovať za účasť na našom dnešnom predstavení Don Juan. Hercom sa hralo vynikajúco, študenti výborne reagovali a vnímali dialógy. Je nám vždy veľkou cťou hrať pre Vašich študentov. Herci ich všetkých pozdravujú.

    Mgr. Petra Bangóová
    Mestské divadlo ACTORES Rožňava

     

     

   • Život na GMH

   • Tento blog je priestor pre všetkých, ktorí majú čo povedať k životu na gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Učitelia, študenti, zamestnanci, rodičia či absolventi - napíšte neanonymne svoj názor a diskutujte kultúrne o radostiach a problémoch nášho gymnázia, jednoducho na zivotnagmh.blogspot.sk/

  • Fotogaléria

   • Kurz na ochranu života a zdravia 2018
   • Výmenný pobyt v Španielsku
   • Memoriál J. Jesenského 2018
   • Student exchange
   • Vianočné trhy 2017
   • Beseda so spisovateľom
   • Návšteva španielskeho veľvyslanca
   • Oravská galéria 2017
   • Kurz na ochranu života a zdravia 2017
   • Návšteva Oravskej galérie

   • Naši žiaci navštívili zaujímavú expozíciu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Skúste uhádnuť čo bolo hlavou myšlienkou tejto výstavy.

    Ako sa im výstava páčila?
    Prečítajte si niektoré ich príspevky v našom miniblogu