• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Krajské kolo

   • Kristián Kumor
   • 9. miesto
   • Programovanie ZENIT 2017/2018
   • Krajské kolo
   • informatika
   • Matúš Šikyňa
   • 12. miesto
   • Programovanie ZENIT 2017/2018
   • Krajské kolo
   • informatika
   • GMH Trstená
   • 2. miesto
   • Florbal dievčat SŠ
   • Krajské kolo
   • telesná a športová výchova
   • Bebejová, Krátka, Loneková, Orčová, Šipošová, Vodičková, Romaňáková, Šprláková, Straková, Fučeková, Olbertová
  • Okresné kolo

   • GMH Trstená A
   • 1. miesto
   • Bedminton chlapci SŠ
   • Okresné kolo
   • telesná a športová výchova
   • 1. miesto: GMH A - Martin Ballek a Juraj Jankola (4.A)
    4. miesto: GMH B - Patrik Kočan a Viliam Roziak (Kvinta)
   • GMH Trstená B
   • 4. miesto
   • Bedminton chlapci SŠ
   • Okresné kolo
   • telesná a športová výchova
   • 1. miesto: GMH A - Martin Ballek a Juraj Jankola (4.A)
    4. miesto: GMH B - Patrik Kočan a Viliam Roziak (Kvinta)
   • GMH Trstená
   • 3. miesto
   • Bedminton chlapci ZŠ
   • Okresné kolo
   • telesná a športová výchova
   • Adrián Belopotočan a Richard Šikyňa (Tercia)
   • GMH Trstená
   • 1. miesto
   • Bedminton dievčatá SŠ
   • Okresné kolo
   • telesná a športová výchova
   • Zuzana Černá (Septima), Kristína Vodičková (4.C)
   • GMH Trstená
   • 1. miesto
   • Florbal dievčat SŠ
   • Okresné kolo
   • telesná a športová výchova
   • Zoznam
   • GMH Trstená
   • 2. miesto
   • Florbal chlapci SŠ
   • Okresné kolo
   • telesná a športová výchova
   • Zoznam
  • Školské kolo

   • Tomáš Ťapák
   • 1. miesto
   • Olympiáda ľudských práv
   • Školské kolo
   • občianska náuka
   • Martina Vavreková
   • 2. miesto
   • Olympiáda ľudských práv
   • Školské kolo
   • občianska náuka
   • Barbora Tyrolová
   • 3. miesto
   • Olympiáda ľudských práv
   • Školské kolo
   • občianska náuka
   • Matúš Šikyňa
   • 1. miesto
   • Programovanie ZENIT 2017/2018
   • Školské kolo
   • informatika
   • Kristián Kumor
   • 2. miesto
   • Programovanie ZENIT 2017/2018
   • Školské kolo
   • informatika
   • Adrián Kabáč
   • 3. miesto
   • Programovanie ZENIT 2017/2018
   • Školské kolo
   • informatika
   • Matúš Valko
   • 4. miesto
   • Programovanie ZENIT 2017/2018
   • Školské kolo
   • informatika
   • Juraj Jankola
   • 5. miesto
   • Programovanie ZENIT 2017/2018
   • Školské kolo
   • informatika
   • Vojtech Babinský (Kvarta)
   • 1. miesto
   • Olympiáda zo slovenského jazyka - kat. C
   • Školské kolo
   • slovenský jazyk a literatúra
   • kategória C
   • Veronika Vrobelová (Tercia)
   • 2. miesto
   • Olympiáda zo slovenského jazyka - kat. C
   • Školské kolo
   • slovenský jazyk a literatúra
   • kategória C
   • Diana Parižová (Kvarta)
   • 3. miesto
   • Olympiáda zo slovenského jazyka - kat. C
   • Školské kolo
   • slovenský jazyk a literatúra
   • kategória C