• Úspech v medzinárodnej fotosúťaži

     • Študenti našej školy sa zúčastnili IX. ročníka medzinárodnej súťaže Fotomontáž 2018 "Espana suma". V národnom - celoslovenskom kole tejto súťaže obsadila Martina Polečová (3.D)  1. miesto a Richard Svajčík (1.D) 2. miesto.

      Obom našim študentom srdečne blahoželáme a držíme palce v medzinárodnom kole, do ktorého so svojimi prácami postúpili.

      Víťazné práce:

    • Jarná škola IoT 2018
     • Jarná škola IoT 2018

     • Internet vecí (angl. Internet of Things, skratka IoT) je v informatike označenie pre prepojenie vstavaných zariadení s internetom.

      V dňoch 5.-9. 3. 2018 sa na Žilinskej univerzite konal týždenný kurz IoT pre študentov stredných škôl, v ktorom sa organizátori pokúsili priblížiť objektový prístup pri vývoji aplikácii pre mikroprocesory.

      Z našej školy sa tohto kurzu zúčastnili žiaci prvého ročníka Lukáš Jankola, Filip Mäsiar a Andrej Brnušák, žiaci kvinty Timotej Bučka, Patrik Kočan a Tobiáš Štec a študent 3. ročníka Adrián Kabáč.

      Počas tohto týždňa si všetci účastníci postupne zostavili svoje zariadenie IoT (základná doska so súčiastkami), nainštalovali obslužný softvér a oboznámili sa s postupmi pri programovaní týchto zariadení. Počas celého týždňa sa im venovali študenti Fakulty a riadenia informatiky (FRI), ktorí sa im snažili odovzdať čo najviac zo svojich vedomostí a skúseností. 

     • Hviezdoslavov Kubín 2018

     •  

      Dňa 1. marca 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Priatelia umeleckého prednesu sa v hojnom počte stretli ráno v podkroví starej budovy školy, kde si ich vystúpenia vypočuli dve samostatné poroty – pre poéziu a prózu.

      Obe poroty mali neľahkú úlohu vybrať postupujúcich do vyšších kôl, keďže mnohé výkony boli veľmi vyrovnané.

      Výsledky recitačnej súťaže:

      Próza

      II. kategória    

      1. miesto    Sarah GALLOVÁ (Príma)

      2. miesto    Mária GABARÍKOVÁ (Príma)

      3. miesto    Barbora BENICKÁ (Príma)

      --------------------------------------------------------

      III. kategória    

      1. miesto    Miriam SAGANOVÁ (Tercia)

      2. miesto    Peter BODNÁR (Sekunda)

      --------------------------------------------------------

      IV. kategória    

      1. miesto    Zuzana ČERNÁ (Septima)

      2. miesto    Žaneta ŠTEVAŇÁKOVÁ  (II. A)

      3. miesto    Vanesa Mária BAŽÍKOVÁ (II. A)
        

      Cena diváka    Zuzana ČERNÁ    Septima

      -----------------------------------------------------------

      Poézia

      II. kategória

      1. miesto    Norbert BACHYNEC (Príma)

      2. miesto    Tatiana ŠÁLKOVÁ (Príma)

      3. miesto    Patrícia BAJOVÁ (Príma)

      3. miesto    Mária SAHUĽOVÁ (Príma)

      ------------------------------------------------------------

      III. kategória    

      1. miesto    Ondrej GOSTÍK (Sekunda)

      2. miesto    Diana PARÍŽOVÁ (Kvarta)

      3. miesto    Veronika VROBEĽOVÁ (Tercia)

      ------------------------------------------------------------

      IV. kategória

      1. miesto    Nina REMIAZOVÁ (IV. E)

      2. miesto    Kristína TUROŠÁKOVÁ (Sexta)

      3. miesto    Eva ŠINÁLOVÁ (I. C)

      Cena diváka    Kristína TUROŠÁKOVÁ (Sexta)

       

      Všetkým recitátorom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok, výhercom gratulujeme a postupujúcim prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy v ďalších kolách. 

      PK SJL 

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 13.2. 2018 v Žiline postúpili traja naši žiaci.

      V kategórii 2A súťažila Magdaléna Hutlasová(2.B), v kategórii 2B Andrej Fukas(4.A) a Tomáš Starek(OKtáva).

      Najviac sa darilo Andrejovi Fukasovi, ktorý v silnej konkurencii, so ziskom 77 bodov obsadil 7. miesto. 

      Všetkým trom súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Úspechy na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 14.2.2018 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Zúčastnili sa ho traja naši študenti – Tomáš Ťapák (4.E), Klára Marcová (3.D) a Lucia Halčinová (SEK). Všetci súťažiaci podali výborný výkon, dvom z nich sa dokonca podarilo obsadiť prvé priečky a zviťaziť vo svojich kategóriách.

      Kategória 2A: 

      1. miesto KLÁRA MARCOVÁ

      Kategória 2B  

      1. miesto TOMÁŠ ŤAPÁK

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia na celoslovenskom kole OAJ.

     • Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 12. 2. 2018 sa na našej škole konalo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku.

      Výsledky:

      Zopár forografií pre dokreslenie atmosféry súťaže:

     • Kurz v anglickom jazyku

     • V dňoch 29. – 31.1.2018 sa žiaci SEKUNDY  zúčastnili kurzu v ANGLICKOM JAZYKU, ktorý viedol  americký lektor  RAY SIKORSKI.

      Žiaci prinášali z týchto hodín  každý deň pozitívne ohlasy. Lektor komunikoval iba v angličtine, čím motivoval žiakov venovať sa aktívnejšie cudziemu jazyku. Aj v budúcom školskom roku budeme naďalej rozvíjať snahu žiakov zlepšovať sa v angličtine aj takýmto spôsobom vyučovania.

     • Deň otvorených dverí 30.1.2018

     • Dňa 30.1.2018 sa na našej škole – Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej - uskutočnil Deň otvorených dverí. Organizátori tohto podujatia - učitelia i študenti pripravili  uvítacie materiály vo vestibule školy a netrpezlivo čakali na prvých, žiakov zo základných škôl, možno budúcich prvákov.

      Postupne prichádzali skupinky žiakov z okolitých škôl, ale aj v sprievode rodičov, kamarátov. Pri vstupe sa zapísali a následne ich na prehliadku školy odviedla sprievodkyňa - študentka nášho gymnázia, ktorá sa im venovala počas celej prehliadky školy od starej budovy až po novú.

      Naši hostia sa postupne v rámci prehliadky dostali až na najvyššie poschodie našej školy, kde ich privítali študenti bilingválneho-španielskeho gymnázia. Po ukážkach výučby španielskeho jazyka ich už čakali vyučujúci anglického jazyka a následne geografie a občianskej náuky. Ctení  návštevníci si mohli pozrieť aj odborné učebne ďalších predmetov, mohli si vyskúšať svoje zručnosti pri pokusoch na fyzike a chémii, uhádnuť správne odpovede na slovenčine, či riešiť ďalšie úlohy na vyučovaní ostatných predmetov.  Videli, že škola žije čulým životom, že pedagógovia pracujú na plné obrátky a odmenou sú im múdri žiaci.

      Na záver prehliadky záujemcovia o štúdium navštívili telocvičňu gymnázia, a tým sa prehliadka školy skončila. Pri odchode sme požiadali každého z návštevníkov o vyplnenie anonymného dotazníka o pocitoch a dojmoch z návštevy našej školy.

      Vo väčšine prípadov sa žiakom páčili pokusy na hodinách fyziky a chémie. Veľmi ich zaujala výučba anglického a španielskeho jazyka a taktiež učebňa informatiky. A čo sa im nepáčilo? Schody, veľa schodov. Ale myslíme si, že to určite nikoho neodradí od štúdia na našej škole. Však ako sa hovorí, v  zdravom tele - zdravý duch.

      Sme radi, že našu školu navštívili žiaci zo širokého okolia od Liesku, Tvrdošína, Nižnej, Habovky, ale aj z Dlhej, Chlebníc či z Dolného Kubína. Záujem prejavili aj žiaci  z Námestova, Hruštína, Rabče, Zakamenného, dokonca  aj z Oravskej Polhory a Bobrova. Celkovo sa Dňa otvorených dverí zúčastnilo viac ako 120 žiakov a rodičov. Veríme, že s mnohými z nich sa stretneme opäť v septembri, ale už nie ako z návštevníkmi, ale skutočnými študentami Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej.

      Zároveň chceme poďakovať všetkým vyučujúcim a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii DOD, za ich snahu a kvalitnú prípravu.

      Mgr. Andrea Fojtíková

     • Biblická olympiáda

     • Dňa 29.1. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

      Výsledky školského kola

      kategória I.

        1. miesto: Peter Šoltés  (1.A)
        2. miesto: Filip Mäsiar (1.A)
        3. miesto: Anežka Pajunková (Sexta)

      kategória II.

        1. miesto: Vojtech Babinský  (Kvarta)
        2. miesto: Michal Džubek (Kvarta)
        3. miesto: Matúš Hrkeľ (Kvarta)

      Všetkým víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole!

     • Lyžiarsky kurz 2018

     • Máme za sebou prvý lyžiarsky kurz v tomto školskom roku. Keďže počasie si takmer po celý týždeň zaslúžilo pochvalu, mohli si študenti kvinty, tercie a 1C tento kurz naozaj vychutnať.

      Verím, že sa aj tak stalo, pretože až na malé "nehody" sme zostali všetci bez újmy na zdraví, mnohí sme sa naučili ako sa dostať na lyžiach z vrcholu kopca k údolnej stanici lanovky, niektorí rýchlo iní bezpečne.
      Tí najzdatnejší si mohli z vrcholu hory vychutnať aj takéto nádherné pohľady.  

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 18.1.2018 sa v Tvrdošíne konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj študenti nášho gymnázia.

      Svojim výkonom nás potešili a niektorí z nich vo svojich kategóriách zvíťazili a postúpili do krajského kola.

      Výsledky okresného kola

      Kategória 2B

      1. miesto - Andrej FUKAS (4.A)

      2. miesto - Tomáš STAREK (Oktáva)

       

      Kategória 2A

      2. miesto - Saskia HRNČIAROVÁ (1.A)

      3. miesto - Magdaléna HUTLASOVÁ (2.B)

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu GMH, postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov na KRAJSKOM KOLE!

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V dňoch 17.-18.1.2018 sa študenti našej školy zúčastnili OKRESNÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.

      Všetci podali VÝBORNÝ výkon a podarilo sa im získať nasledovné víťazstvá:

      Kategória 1A
      1. miesto   LUCIA HALČINOVÁ (SEK)

      Kategória 2A
      1. miestoKLÁRA MARCOVÁ (3.D)

      Kategória 2B
      1. miestoTOMÁŠ ŤAPÁK (4.E)     

      Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov na KRAJSKOM KOLE!

     • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIE VYZDOBENÚ TRIEDU S VIANOČNOU TEMATIKOU

     • Milí študenti, sme radi, že viacerí z vás sa prihlásili do tejto súťaže a prispeli tak  k atmosfére vianočných sviatkov. Viaceré triedy sa tejto tematike venovali naozaj zodpovedne, iné len tak zľahka.

      Prešli sme triedami , pozreli si vaše výtvory a môžeme konštatovať, že ste prispeli ku skrášleniu svojho prostredia.

      Vyhodnotenie

      8-ročné gymnázium

      1. miesto:  PRIMA

      2. miesto:  SEKUNDA

      3. miesto:  TERCIA


      4 a 5 - ročné gymnázium

      1. miesto:  1.B

      2. miesto:  1.C

      3. miesto:  1.D


      Blahoželáme výhercom a ďakujem všetkým žiakom zapojeným do súťaže.

      Ceny budú odovzdané na triednických hodinách 22.12.2017.

     • Súťaž Náboj Junior 2017

     • Dňa 24.11. 2017 (piatok) sa na našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior. Celkovo sa tejto súťaže zúčastnilo 11 štvorčlenných tímov z okolitých obcí a škôl.

      Víťazom súťaže sa stal tím z Gymnázia v Tvrdošíne. Ďalej sa na druhom mieste umiestnil tím zo základnej školy s materskou školou vo Vitanovej a na treťom mieste, tím z našej školy teda Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.

      S ohľadom na celoslovenské umiestnenie sa všetky tímy súťažiace na našej škole umiestnili veľmi dobre, a to v prvej polovici celkového poradia. Gratulujeme víťazom a aj ostatným tímom k úspešnému riešeniu úloh a týmto spôsobom ďakujeme organizátorom a pomocníkom, ktorí pomohli zorganizovať túto súťaž.

      Erik Janckulík, Adriána Surovčíková, III.B

     • OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

     • Dňa 5. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo španielskeho jazyka. Olympiády sa
      zúčastnilo viac ako 30 žiakov, čo si veľmi ceníme a sme radi, že aj španielčina má svoje zastúpenie
      medzi žiakmi nášho gymnázia.

      Súťažilo sa v štyroch kategóriách a do krajského kola postupujú víťazi prvých dvoch miest.

      Kategória A

      1.  miesto: Andrea HOLUBOVÁ (2.B)
      2.  miesto: Nikola KRNÁČOVÁ (2.B)

      Kategória B

      1. miesto: Adriana GVOROVÁ (3.E)
      2. miesto: Veronika KOLEJÁKOVÁ (3.B)
      3. miesto: Lukáš Medvecký (3.B)

      Kategória C

      1. miesto: Zuzana ČERNÁ (Septima)
      2. miesto: Miroslava GOČALOVÁ (Septima)
      3. miesto: Eva Mikulášiková (4.E)

      Kategória D

      1. miesto: Michal HOLUB (5.D)
      2. miesto: Mária REJDUGOVÁ (5.D)
      3. miesto: Klára Marcová (3.D)

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári.

      PK španielskeho jazyka

     • Noc bažantov alebo bažantský netradične

     • Dňa 1. decembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole netradičné prijímanie žiakov prímy do cechu študentov Gymnázia M. Hattalu. 

      Po športových súťažiach a dobrej večeri terciáni rozbehli svoj program, ktorý trval približne do polnoci. Prímani na piatich stanovištiach plnili zaujímavé, strašidelné, psychicky náročné a veľmi a veľmi vyčerpávajúce úlohy.

      Zažili kopec zábavy, strachu, smiechu a všetkého čo k tomu patrí. Vyvrcholením programu bolo zloženie prísahy, sladká odmena a u každého iné spomienky. Polnočné kino malo študentov gymnázia nadobro unaviť, ale nestalo sa. Zábava pokračovala až do skorých ranných hodín. Ranné lúčenie bolo vyslobodením aj pre dozor, aj pre zúčastnených.

      Vzhľadom k tomu, že akcia úspešne dopadla, až na jednu metlu a stratený mop, chceli by sme vyjadriť naše poďakovanie vedeniu školy, triednemu prímy p. prof Žofajovi, tvorivým terciánom i odvážnym prímanom.  

      p.Paliderová

     • Olympiáda ľudských práv

     • V pondelok 4.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo šesť účastníkov, štyri študentky a dvaja študenti.

      Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvej časti napísali účastníci písomný vedomostný test, v druhej – ústnej časti, riešili po príprave tézy a prípadové štúdie s ľudskoprávnou problematikou. Diskutovali s porotou o viacerých témach – práva menšín, imigranti, utečenecká kríza, tradičná rodina verzus manželstvá ľudí rovnakého pohlavia a pod.

      O víťazovi školského kola rozhodovala komisia v zložení Mgr. Robert Martauz a Mgr. Boris Matušek. Možnosť určiť poradie podľa vlastného názoru dostali aj všetci účastníci školského kola a je potešiteľné, že na víťazovi sme sa všetci zhodli.

      Víťaz školského kola postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 8. Februára 2018 v Žiline. Tomášovi Ťapákovi budeme držať palce, aby sa mu opäť podarilo postúpiť na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv.

      Výsledky: 

      1. miesto: Tomáš Ťapák  (4.E)

      2. miesto: Martina Vavreková  (Septima)

      3. miesto: Barbora Tyrolová (3.C)

    • Červená stužka
     • Červená stužka

     • Dňa 29. novembra 2017 sa naša škola, GMH Trstená, zapojila do 11. ročníka kampane Červené stužky.

      Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. S našimi žiakmi druhých ročníkov sme vytvorili živú červenú stužku.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto kampane. 

       

     • Školské kolo Olympiády ANJ

     • V dňoch 21. – 22.novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANGLICKOM JAZYKU. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným študentom, ktorí podali výborný výkon.
      Súťažilo sa v štyroch kategóriách  a tu sú výsledky:

      KATEGÓRIA 1A:

      1. miesto  Lucia Halčinová (SEKUNDA)
      2. miesto  Alex Pisoň (SEKUNDA)
      3. miesto  Peter Bodnár (SEKUNDA)

      KATEGÓRIA 1B:

      1. miesto  Nina Jančeková (TERCIA)
      2. miesto  Klaudia Hucíková (KVARTA)
      3. miesto Michal Džubek (KVARTA)

      KATEGÓRIA 2A:

      1. miesto  Klára Marcová (3.D)
      2. miesto  Patrícia Frančeková (SEXTA)
      3. miesto  Michaela Parížová (KVINTA)

      KATEGÓRIA 2B:

      1. miesto  Tomáš Ťapák (4.E)
      2. miesto  Juraj Jankola (4.A)
      3. miesto  Filip Lajčin (4.A)

      Srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov na okresnom kole!

      Kabinet ANJ