• Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9. sme aj na našej škole oslávili Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. V tento deň, počas hodín anglického jazyka študenti súťažili vo vedomostnom kvíze o európskych jazykoch a písali príbehy v jazykoch, ktoré sa našej škole vyučujú.

      Odmenou im bola anglická „Tea party“, na ktorej sa servíroval pravý anglický čaj s mliekom, či tradičné anglické koláčiky: mrkvový koláč, muffiny, čokoládový brownie či „scones“ s jahodovým džemom a šľahačkou. Čajová párty dopadla na výbornú aj vďaka ochotným študentkám a vyučujúcim ANJ, ktoré sladké dobroty napiekli.

     • KIA - kam dobicyklujem

     • V štvrtok 13.9.2018 sa na školskom dvore GMH Trstená uskutočnilo športové dopoludnie v spolupráci so zamestnancami CVČ Trstená. Študenti si mohli vyskúšať nové cyklotrenažéry, veslovacie trenažéry a kolobežky, ktorých zakúpenie podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.

      Študenti mali opäť možnosť dozvedieť sa viac o výhodach netradičných športových prostriedkov a o možnostiach pravidelne športovať aj v prípade nepriaznivého počasia, o ktoré v našom regióne nie je núdza. Pre všetkých žiakov táto aktivita bola príjemným osviežením školského dňa.

      Ďakujeme  všetkým študentom aj zamestnancom školy i CVČ Trstená, ktorí sa aktívne zapojili do tohto vydareného podujatia.

    • Výmenný pobyt v Španielsku
     • Výmenný pobyt v Španielsku

     • Po dvojmesačnom čakaní sme sa aj my (21 študentov GMH ) konečne vybrali k naším španielskym výmenným partnerom. Z Krakova sme nočným letom prileteli do Madridu, odkiaľ sme ešte dve hodiny cestovali do nášho družobného mestečka Molina de Aragon. Kvôli skorým ranným hodinám sme už len unaveno padli do nových postelí a s napätím rozmýšľali, čo nám nový týždeň prinesie.

      Prvý deň sme absolvovali návštevu tunajšej školy a študentský program, prechádzku Molinou s návštevou miestneho hradu, kde sa natáčal aj seriál Game of Thrones, múzeum histórie a prírody a na záver dňa menší výlet na malebné skalné útesy. Druhý deň sme navštívili krásne historické mestečko Cuenca, ktoré nám ponúklo svoje technické múzeum i nádhernú architektúru visutých domov s Bazilikou sv. Juliána, a večer sme zavŕšili BBQ párty v neďalekej dedine pri Moline.

      Tretí deň sme konečne unikli zime do slnečnej Valencie, kde sme po návšteve Akvária s delfínskou show okúsili miestne more a pláž. Štvrtý deň si pre nás pripravil dva druhy adrenalínových zážitkov v Paralejos de las Truchas v podobe kajakovania na divokej rieke a nebezpečnej päť hodinovej túre po tunajších skalných útesoch. Našťastie sme všetci všetko prežili a útechou nám bola záverečná večera, kde niektorí odvážni ochutnali aj sépiu či chobotnicu. Posledný deň sa niesol v znamení rozlúčok a sĺz, lebo po rýchlej obhliadke Madridu z okien nášho autobusu sme si museli povedať zbohom.

      Z tejto výmeny sme si odniesli veľa zážitkov, skúseností, nových názorov a pohľadov na svet, jamonu (národná šunka) a nezabudnuteľných spomienok na našich španielskych priateľov. Tak adios, amigos!      

      Júlia Chromá, sexta.

     • Španielska bilingválna sekcia GMH v Trstenej

     • Estimado profesorado:

      Hemos recibido de la Universidad de Granada la siguiente información sobre el acceso y preinscripción para el curso 2018/19. Os agradeceríamos que por favor la hagáis llegar a los estudiantes interesados en estudiar en la UGR.

      Muchas gracias y saludos,

      Tras efectuar la consulta al Servicio de Alumnos de nuestra Universidad, unidad responsable del proceso de admisión de estudiantes, éstos podrán optar a plaza en la Universidad de Granada aportando como documentación el título, diploma o certificado especificado en la Orden EDU/1161/2010, que fue publicada en el BOE nº 111 del 7 de mayo de 2010 y que fue modificada por Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría de Universidades. A partir de la calificación que conste en estos títulos, diplomas o certificados, el Servicio de Alumnos calculará la equivalencia al sistema educativo español. Hay que tener en cuenta que esta calificación no sobrepasará los 10 puntos. Si así se desea, se pueden obtener hasta 4 puntos adicionales superando la prueba de admisión para el acceso a la Universidad, la cual se puede realizar en la UGR o en cualquier otra universidad española. Respecto a este punto, indicar que según nos han informado desde el Servicio de Alumnos, no hay seguridad de que se vayan a tener en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas de admisión de la UNED.

      Si se desea realizar la prueba de admisión en la UGR se deberán seguir los plazos y requisitos establecidos en la siguiente web, donde se podrá consultar toda la información al respecto:

      http://serviciodealumnos.ugr.es/pages/pruebas_acceso/selectividad/alumnos

      Si algún estudiante tiene dudas acerca del procedimiento de acceso y admisión a la Universidad de Granada, lo más conveniente es que se dirija al Servicio de Alumnos

      (servicioalumnos@ugr.es). 

       

       

    • Čisté brehy Oravskej priehrady
     • Čisté brehy Oravskej priehrady

     • Aj v tomto roku sa žiaci z našej školy zapojili do akcie "Čisté brehy", ktorá mala za cieľ očistiť brehy Oravskej priehrady od nahromadeného odpadu. 

      Viac informácií o tejto jedninečnej akcii sa dozviete z reportáže na webe MY Orava.

     • Čitateľský maratón

     • Čítajme si, 30.5. 2018, 

      počet čítajúcich detí: 192.

     • Majstrovstvá kraja v atletike

     • Dňa 15.5. 2018 sme sa zúčastnili majstrovstiev kraja v atletike v Martine.

      Našu školu reprezentovali piati študenti a dosiahli sme krásne prvé miesto zásluhou Tomáša Sochu z 1.B v hode oštepom, výkonom 33,53 m. Tomáš si týmto výkonom zároveň „vyhádzal“ aj pozvánku na majstrovstvá Slovenska stredných škôl v atletike , ktoré budú 18.6.2018 v Nových Zámkoch.

      Krásnym tretím miestom nás aj potešila Anabela Jankolová v behu na 1500m výkonom  5:50,4. Na súťaži nás ešte reprezentovali Nikola Krnáčová, Juraj Suľa a Sofia Tichoňová.

      Gratulujeme.

      Mgr. Andrea Fojtíková

     • Okresné kolo vybíjaná dievčat

     • Dňa 9.5.2018 sa uskutočnilo v telocvični Gymnázia Martina Hattalu Trstená okresné kolo vo vybíjanej dievčat.

      Medzi štyri postupujúce družstvá sa po dlhých rokoch dostal aj tím nášho gymnázia a po náročných súbojoch skončil na krásnom druhom mieste. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

      Mgr. Andrea Fojtíková

     • Kritické myslenie – workshop

     • 15.mája mali študenti 2.C triedy príležitosť absolvovať seminár – workshop zameraný na získanie zručnosti kriticky myslieť.

      Na školu prišli lektori kritického myslenia p. Ján Markoš a Ondrej Gažovič. Sú to autori viacerých príručiek o kritickom myslení a práci s informáciami. Pre stredné školy ponúkajú semináre, na ktorých sa snažia aktívnou metódou rozhovorov a cvičení ukázať študentom zásady kritického myslenia, ukázať im hlavne význam schopnosti kriticky myslieť pre ich každodenný osobný aj občiansky a spoločenský život.

      Obidvaja lektori sú výraznými osobnosťami, majú za sebou zaujímavý životný príbeh z ktorého čerpajú príklady aj pre diskusiu so študentmi. Sú uveriteľní, inšpirujúci a dokázali študentov na deväťdesiat minút zaujať a „prinútiť“  ich aktívne počúvať a kriticky myslieť.

      Spätná väzba od študentov a študentiek bola pozitívna a tak sa pokúsime aj v budúcnosti podobný workshop na našu školu priniesť. A výsledok?

      Čo je kritické myslenie? 

      Zručnosť zdvorilého pochybovania, ktorému sa je potrebné učiť a uplatňovať ho po celý život.

    • 23. ročník memoriálu Jesenského
     • 23. ročník memoriálu Jesenského

     • Vo štvrtok 10. mája 2018 zorganizovalo Gymnázium Martina Hattalu už 23.ročník volejbalového turnaja študentiek stredných škôl pod názvom Memoriál J. Jesenského.

      Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Mgr. Štefana Kristofčáka, ktorý turnaj otvoril a pripomenul jeho históriu, sa zúčastnené družstvá pustili do súťaženia. Systém turnaja, kde hrá “ každý proti každému“ je najspravodlivejší a pri účasti štyroch družstiev aj časovo zvládnuteľný.

      Po štyroch hodinách plných volejbalových zápasov dospel turnaj k svojmu záveru. Organizátori spočítali výsledky a na slávnostnom vyhodnotení turnaja odovzdali zúčastneným družstvám diplomy a putovný pohár.

      Napriek tomu, že sa našim dievčatám nedarilo podľa predstáv, chceme im za reprezentáciu školy poďakovať.   Vďaka ziež patrí  všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej organizácii tohto tradičného turnaja 

      Konečné poradie: 

      1. Gymnázium A. Bernoláka Námestovo
      2. Gymnázium Tvrdošín
      3. Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín
      4. Gymnázium M. Hattalu Trstená

       

      Fotografie zo súťaže nájdete aj vo fotogalérii

    • Ekonomická olympiáda – 3. miesto Tomáša Ťapáka na Slovensku
     • Ekonomická olympiáda – 3. miesto Tomáša Ťapáka na Slovensku

     • V tomto školskom roku sa uskutočnil prvý ročník ekonomickej olympiády. Organizoval  ju INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

      Súťaž prebiehala trojkolovo – školské kolá formou on-line testovania, krajské a celoslovenské kolo bolo organizované prezenčnou formou. Študent maturitného ročníka našej školy Tomáš Ťapák bol úspešný na krajskom kole a ako jeho víťaz postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave 26.apríla 2016 za účasti 50-tich najlepších riešiteľov krajských kôl z celého Slovenska.

      V prvej časti finále písali všetci účastníci test a najlepší desiati postúpili do užšieho finále, ktoré určilo konečné poradie a tiež víťaza. Tomášovi sa v teste nedarilo podľa jeho predstáv, ale do užšieho finále postúpil ako piaty v poradí. Vďaka najlepšej ústnej odpovedi v užšom finále sa posunul  na celkové tretie miesto.

      K tomuto výsledku Tomášovi gratulujeme, ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu nielen seba, ale aj nášho gymnázia a dúfame, že v budúcom roku sa nájdu jeho nasledovníci.

      Viac informácií o priebehu ekonomickej olympiády  a fotky z nej nájdete na linkoch:

      http://iness.sk/sk/pozname-najlepsich-mladych-ekonomov-ekonomky-na-slovensku

      http://iness.sk/pozname-finalistov-ekonomickej-olympiady

      http://ekonomickaolympiada.sk/

    • Družobná návšteva zo Španielska
     • Družobná návšteva zo Španielska

     • V dňoch 4. – 9. apríla navštívili našu školu žiaci zo španielskeho mesta Molina de Aragón v rámci výmenného pobytu s našou školou. Lenže je v tom háčik - komunikáčným jazykom tejto výmeny je angličtina.

      21 študentov zo Španielska zažilo u nás krásne zážitky z výletov a akcií po Orave a okolí, ktoré im pripravili naši študenti. Boli to najmä návšteva Oravského hradu, Múzea oravskej dediny, Demänovskej jaskyne Slobody, koncentračného tábora Osvienčim a poľských miest Zakopane a Krakov.

      K ich zážitkom môžeme pripísať učenie sa slovenčiny, maľbu na sklo v Zuberci, výrobu keramiky a mnoho ďalších. Táto výmena nám nesprostredkovala len lepšiu znalosť anglického jazyka, ale umožnila nám aj získať veľa nových priateľov.

      Veľká vďaka patrí našim učiteľkám angličtiny a tiež  sponzorom. Už sa nemôžeme dočkať júna, kedy do Španielska poletíme my.

    • Tomáš Ťapák víťazom celoštátneho kola olympiády ľudských práv
     • Tomáš Ťapák víťazom celoštátneho kola olympiády ľudských práv

     • V dňoch 11.-13.4. sa konalo celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv. Náš študent Tomáš Ťapák (4.E) dokázal poraziť všetkých svojich súperov z celého Slovenska a získal 1.miesto.

      Tomáš bol po riešení problémovej situácie a obhajobe eseje už po dvoch dňoch lídrom, a svoje dominantné postavenie  potvrdil aj v piatkovom finále, v ktorom v okamžitom riešení ľudskoprávneho problému jasne predčil ďalších 11 finalistov.

      Teraz na neho čaká na neho Bruxelles i iné benefity....

      Srdečne gratulujeme!

    • Burza kníh 2018
     • Burza kníh 2018

     • Na našej škole sa koncom marca uskutočnila burza kníh a časopisov. Tu je zopár štatistických údajov:

      Celková suma za predané knihy a časopisy bola  146,50.-  €.

      Po vrátení finančných prostriedkov za predané knihy a časopisy
      zostalo 136,50.- €

      Z týchto finančných prostriedkov budú kúpené nové knihy do školskej knižnice.

      Ďakujeme sponzorom Burzy kníh 2018:

      • p. Bernátová, Trstená
      • p. Ďubjak, Trstená
      • p. Ulrich, Trstená
      • A. Hedriková
      • M. Čajková
      • A. Modránszka
      • J. Kubalová
      • A. Fojtíková
      • P. Murina
      • A. Fukasová
      • E. Kubalová (tercia)
      • I.M. Kudlová (3.A)
      • E. Šinálová (1. C)

      Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tejto užitočnej akcie, ďakujeme.

     • Úspech v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku

     • V dňoch 20.-21. marca 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v španielskom jazyku.

      Medzi ocenenými bol aj náš študent bilingválnej sekcie Michal Holub (5.D), ktorý v kategórii D obsadil 2. miesto

      Michalovi srdečne blahoželáme ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

     • Úspech v medzinárodnej fotosúťaži

     • Študenti našej školy sa zúčastnili IX. ročníka medzinárodnej súťaže Fotomontáž 2018 "Espana suma". V národnom - celoslovenskom kole tejto súťaže obsadila Martina Polečová (3.D)  1. miesto a Richard Svajčík (1.D) 2. miesto.

      Obom našim študentom srdečne blahoželáme a držíme palce v medzinárodnom kole, do ktorého so svojimi prácami postúpili.

      Víťazné práce:

    • Jarná škola IoT 2018
     • Jarná škola IoT 2018

     • Internet vecí (angl. Internet of Things, skratka IoT) je v informatike označenie pre prepojenie vstavaných zariadení s internetom.

      V dňoch 5.-9. 3. 2018 sa na Žilinskej univerzite konal týždenný kurz IoT pre študentov stredných škôl, v ktorom sa organizátori pokúsili priblížiť objektový prístup pri vývoji aplikácii pre mikroprocesory.

      Z našej školy sa tohto kurzu zúčastnili žiaci prvého ročníka Lukáš Jankola, Filip Mäsiar a Andrej Brnušák, žiaci kvinty Timotej Bučka, Patrik Kočan a Tobiáš Štec a študent 3. ročníka Adrián Kabáč.

      Počas tohto týždňa si všetci účastníci postupne zostavili svoje zariadenie IoT (základná doska so súčiastkami), nainštalovali obslužný softvér a oboznámili sa s postupmi pri programovaní týchto zariadení. Počas celého týždňa sa im venovali študenti Fakulty a riadenia informatiky (FRI), ktorí sa im snažili odovzdať čo najviac zo svojich vedomostí a skúseností. 

     • Hviezdoslavov Kubín 2018

     •  

      Dňa 1. marca 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Priatelia umeleckého prednesu sa v hojnom počte stretli ráno v podkroví starej budovy školy, kde si ich vystúpenia vypočuli dve samostatné poroty – pre poéziu a prózu.

      Obe poroty mali neľahkú úlohu vybrať postupujúcich do vyšších kôl, keďže mnohé výkony boli veľmi vyrovnané.

      Výsledky recitačnej súťaže:

      Próza

      II. kategória    

      1. miesto    Sarah GALLOVÁ (Príma)

      2. miesto    Mária GABARÍKOVÁ (Príma)

      3. miesto    Barbora BENICKÁ (Príma)

      --------------------------------------------------------

      III. kategória    

      1. miesto    Miriam SAGANOVÁ (Tercia)

      2. miesto    Peter BODNÁR (Sekunda)

      --------------------------------------------------------

      IV. kategória    

      1. miesto    Zuzana ČERNÁ (Septima)

      2. miesto    Žaneta ŠTEVAŇÁKOVÁ  (II. A)

      3. miesto    Vanesa Mária BAŽÍKOVÁ (II. A)
        

      Cena diváka    Zuzana ČERNÁ    Septima

      -----------------------------------------------------------

      Poézia

      II. kategória

      1. miesto    Norbert BACHYNEC (Príma)

      2. miesto    Tatiana ŠÁLKOVÁ (Príma)

      3. miesto    Patrícia BAJOVÁ (Príma)

      3. miesto    Mária SAHUĽOVÁ (Príma)

      ------------------------------------------------------------

      III. kategória    

      1. miesto    Ondrej GOSTÍK (Sekunda)

      2. miesto    Diana PARÍŽOVÁ (Kvarta)

      3. miesto    Veronika VROBEĽOVÁ (Tercia)

      ------------------------------------------------------------

      IV. kategória

      1. miesto    Nina REMIAZOVÁ (IV. E)

      2. miesto    Kristína TUROŠÁKOVÁ (Sexta)

      3. miesto    Eva ŠINÁLOVÁ (I. C)

      Cena diváka    Kristína TUROŠÁKOVÁ (Sexta)

       

      Všetkým recitátorom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok, výhercom gratulujeme a postupujúcim prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy v ďalších kolách. 

      PK SJL 

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 13.2. 2018 v Žiline postúpili traja naši žiaci.

      V kategórii 2A súťažila Magdaléna Hutlasová(2.B), v kategórii 2B Andrej Fukas(4.A) a Tomáš Starek(OKtáva).

      Najviac sa darilo Andrejovi Fukasovi, ktorý v silnej konkurencii, so ziskom 77 bodov obsadil 7. miesto. 

      Všetkým trom súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.