• OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

     • Dňa 5. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo španielskeho jazyka. Olympiády sa
      zúčastnilo viac ako 30 žiakov, čo si veľmi ceníme a sme radi, že aj španielčina má svoje zastúpenie
      medzi žiakmi nášho gymnázia.

      Súťažilo sa v štyroch kategóriách a do krajského kola postupujú víťazi prvých dvoch miest.

      Kategória A

      1.  miesto: Andrea HOLUBOVÁ (2.B)
      2.  miesto: Nikola KRNÁČOVÁ (2.B)

      Kategória B

      1. miesto: Adriana GVOROVÁ (3.E)
      2. miesto: Veronika KOLEJÁKOVÁ (3.B)
      3. miesto: Lukáš Medvecký (3.B)

      Kategória C

      1. miesto: Zuzana ČERNÁ (Septima)
      2. miesto: Miroslava GOČALOVÁ (Septima)
      3. miesto: Eva Mikulášiková (4.E)

      Kategória D

      1. miesto: Michal HOLUB (5.D)
      2. miesto: Mária REJDUGOVÁ (5.D)
      3. miesto: Klára Marcová (3.D)

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári.

      PK španielskeho jazyka

    • Noc bažantov alebo bažantský netradične
     • Noc bažantov alebo bažantský netradične

     • Dňa 1. decembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole netradičné prijímanie žiakov prímy do cechu študentov Gymnázia M. Hattalu. 

      Po športových súťažiach a dobrej večeri terciáni rozbehli svoj program, ktorý trval približne do polnoci. Prímani na piatich stanovištiach plnili zaujímavé, strašidelné, psychicky náročné a veľmi a veľmi vyčerpávajúce úlohy.

      Zažili kopec zábavy, strachu, smiechu a všetkého čo k tomu patrí. Vyvrcholením programu bolo zloženie prísahy, sladká odmena a u každého iné spomienky. Polnočné kino malo študentov gymnázia nadobro unaviť, ale nestalo sa. Zábava pokračovala až do skorých ranných hodín. Ranné lúčenie bolo vyslobodením aj pre dozor, aj pre zúčastnených.

      Vzhľadom k tomu, že akcia úspešne dopadla, až na jednu metlu a stratený mop, chceli by sme vyjadriť naše poďakovanie vedeniu školy, triednemu prímy p. prof Žofajovi, tvorivým terciánom i odvážnym prímanom.  

      p.Paliderová

     • Olympiáda ľudských práv

     • V pondelok 4.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo šesť účastníkov, štyri študentky a dvaja študenti.

      Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvej časti napísali účastníci písomný vedomostný test, v druhej – ústnej časti, riešili po príprave tézy a prípadové štúdie s ľudskoprávnou problematikou. Diskutovali s porotou o viacerých témach – práva menšín, imigranti, utečenecká kríza, tradičná rodina verzus manželstvá ľudí rovnakého pohlavia a pod.

      O víťazovi školského kola rozhodovala komisia v zložení Mgr. Robert Martauz a Mgr. Boris Matušek. Možnosť určiť poradie podľa vlastného názoru dostali aj všetci účastníci školského kola a je potešiteľné, že na víťazovi sme sa všetci zhodli.

      Víťaz školského kola postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 8. Februára 2018 v Žiline. Tomášovi Ťapákovi budeme držať palce, aby sa mu opäť podarilo postúpiť na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv.

      Výsledky: 

      1. miesto: Tomáš Ťapák  (4.E)

      2. miesto: Martina Vavreková  (Septima)

      3. miesto: Barbora Tyrolová (3.C)

    • Červená stužka
     • Červená stužka

     • Dňa 29. novembra 2017 sa naša škola, GMH Trstená, zapojila do 11. ročníka kampane Červené stužky.

      Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. S našimi žiakmi druhých ročníkov sme vytvorili živú červenú stužku.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto kampane. 

       

     • Školské kolo Olympiády ANJ

     • V dňoch 21. – 22.novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANGLICKOM JAZYKU. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným študentom, ktorí podali výborný výkon.
      Súťažilo sa v štyroch kategóriách  a tu sú výsledky:

      KATEGÓRIA 1A:

      1. miesto  Lucia Halčinová (SEKUNDA)
      2. miesto  Alex Pisoň (SEKUNDA)
      3. miesto  Peter Bodnár (SEKUNDA)

      KATEGÓRIA 1B:

      1. miesto  Nina Jančeková (TERCIA)
      2. miesto  Klaudia Hucíková (KVARTA)
      3. miesto Michal Džubek (KVARTA)

      KATEGÓRIA 2A:

      1. miesto  Klára Marcová (3.D)
      2. miesto  Patrícia Frančeková (SEXTA)
      3. miesto  Michaela Parížová (KVINTA)

      KATEGÓRIA 2B:

      1. miesto  Tomáš Ťapák (4.E)
      2. miesto  Juraj Jankola (4.A)
      3. miesto  Filip Lajčin (4.A)

      Srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov na okresnom kole!

      Kabinet ANJ
       

     • Olympiáda zo španielskeho jazyka

     • Dňa 5. decembra 2017 so začiatkom o 7.40 sa uskutoční školské kolo Olympiády zo španielskeho
      jazyka na 3. poschodí novej budovy Gymnázia Martina Hattalu. Olympiády sa môžu zúčastniť žiaci
      všetkých ročníkov a budú zaradení do kategórií A, B, C, D a to nasledovne:

       

      • Kategória A: žiaci, ktorí sa učia jazyk prvý alebo druhý rok, čiže žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl
      • Kategória B: žiaci, ktorí sa učia jazyk tretí rok, čiže žiaci 3. ročníka stredných škôl a kvinta
      • Kategória C: žiaci, ktorí sa učia jazyk štvrtý rok, čiže žiaci 4. ročníka stredných škôl + sexta a septima
      • Kategória D: žiaci bilingválnej sekcie a oktáva

      Prihlásiť sa môžete u Vašich vyučujúcich španielčiny. Tešíme sa na Vašu účasť a všetkým súťažiacim držíme palce.

      PK španielskeho jazyka

     • Krajské kolo vo florbale dievčat

     • 22.11 sa na našej škole konalo krajské kolo vo florbale dievčat stredných škôl. Naše skvelé baby predviedli svoj životný výkon a svojou hrou očarili prítomných divákov. Skončili na krásnom 2. mieste,keď nestačili len na favorita turnaja Gymnázia z K.N.Mesta.

      Srdecne blahozelame. 😀

      Výsledky:

      • GMH - Gym.Ruzomberok 3:2
      • GMH - OA Martin 1:0
      • GMH - SZS Žilina 2:1
      • GMH - Gymnázium. K.N.M. 1:3

      Poradie :

      1. Gym. K.N.Mesto
      2. GMH Trstená
      3. Gym.Ružomberok
      4. OA Martin
      5. SZŠ Žilina
     • Vianočná súťaž

     • Vedenie školy a PK SJL vyhlasujú súťaž o najatraktívnejšie a najestetickejšie vyzdobenú triedu na tému VIANOCE.

      Vyzdobte svoje učebne, dajte im nádych čara Vianoc, ukážte, že ste tvoriví, že máte fantáziu.

      Pri výzdobe sa nesmie lepiť na steny,použite inú techniku tak, aby sa nepoškodili steny učební či nábytok.

      Vyzdobené triedy sa budú hodnotiť komisiou zloženou z učiteľov i žiakov  21.decembra 2017 a výsledky budú zverejnené 22.12.-v piatok na Vianočnej besiedke, kde budú odovzdané aj ceny pre najúspešnejších.
       

     • Gymnazisti diskutovali o demokracii a extrémizme

     • V stredu 22.11. 2017 dostali tretiaci a štvrtáci nášho gymnázia príležitosť diskutovať o aktuálnych spoločenských problémoch súčasnosti na Slovensku a v Európe. Pojmy liberálna demokracia, totalita,radikalizmus, extrémizmus sa stali témou prednášky a diskusie s pani Mgr. Radkou Vicenovou, ktoráprišla na školu v rámci projektu „Spoločná krajina“.

      Jedná sa o spoločný  projekt Katedry politológie Univerzity Komenského a Denníka N, ktorý sa snaží zvýšiť občiansku angažovanosť mladých ľudí,rozšíriť ich poznanie extrémistického správania a posilniť ich schopnosti odhaliť a odolávať takýmtonázorom. Súčasťou diskusie bola tiež téma zverejňovania a zdieľania informácií na sociálnych sieťach, overovania zdrojov správ a fotiek, zásady bezpečného správania sa na internete, to všetko doplnené reálnymi príkladmi a ukážkami.

      Spätná väzba od študentov bola veľmi pozitívna a preto bude našou snahou pritiahnuť na našu školu ajďalšie podobné projeky. Už na jar by sa mohol zrealizovať workshop na tému „Kritické mysleniea bezpečnosť na internete.“

     • Vojna nemá ženskú tvár

     • Divadelné predstavenie

      Zimomriavky, strata reči a slzy na krajíčku. To sú slová opisujúce stav nejedného diváka po skončení martinského divadelného predstavenie s názvom Vojna nemá ženskú tvár.

      Ide o dramatizáciu rovnomennej knihy od Svetlany Alexijevič, ktorá sa sústreďuje na rokmi zanedbanú a zamlčanú tému: ženy zapojené do bojov druhej svetovej vojny.

      Skoro všetky vojnové filmy či knihy sú zamerané na postavenie mužov vo vojne, chlapské vnímanie frontových bojov, vojny a jej dôsledkov. Vďaka tomuto divadelnému predstaveniu som sa mala možnosť dozvedieť pravdu o živote vojačiek, o ženskom pohľade na vojnové krutosti a o ich neprestajnej túžbe po láske napriek všetkým udalostiam vojny. Najviac ma prekvapil fakt, že mnoho žien, lepšie povedané dievčat, túžilo bojovať za vlasť, a tak veľa z nich klamalo o svojom veku len aby boli vyslané na vojnu, kde nič nebolo prispôsobené nežnému pohlaviu a samotné ženy po pár mesiacoch z toľkého vyčerpania prestali byť ženami.

      Prvý dojem z divadelnej sály nebol práve najlepší - malinké  pódium a len zopár rekvizít, avšak stačilo to na to, aby som počas hry zabudla, že sa nachádzam v divadle a ocitla sa na vojne. Napomohli tomu impozantné herecké výkony, vďaka ktorým som sa neraz cítila akoby som bola medzi vojačkami a všetky ich trápenia a bolesti som prežívala s nimi.

      Veľmi ma oslovili pasáže, kde výpoveď jednej osoby naraz rozprávali viaceré herečky čím sa im podarilo zdôrazniť fakt, že daný príbeh nie je len zážitkom jednej osoby, ale podobne na tom boli ďalšie stovky iných žien. Niektoré cítili smútok a bolesť, iné zas hnev a nenávisť. Rovnako boli rozdelené aj divadelné postavy a vďaka tomu sa diváci s nimi vedeli stotožniť.

      Lepšie pochopiť hru a jej zámer pomohla diskusia s hercami po predstavení. Diskusia taktiež poskytla mnohé informácie ohľadom vzniku divadelnej hry a jej úspechoch, o pocitoch a názoroch hercov na knihu či na predstavenie.

      Toto divadelné predstavenie bolo veľmi jedinečné, plné emócii a určite Vám všetkým odporúčam nájsť si čas a zájsť do Slovenského komorného divadla v Martine.

      Klaudia Garajová

     • Športový deň na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej

     • Každý rok na jeseň sa študenti nášho gymnázia stretávajú s družobnou školou z Jablonky . Aj v tomto školskom roku  mali možnosť zmerať si sily v rôznych športových súťažiach so svojimi poľskými  rovesníkmi .

      Súťažilo sa v  basketbale a volejbale dievčat a chlapcov ,vo futbale chlapcov ,florbale dievčat, v pretláčaní rukou a vo veslovaní.

      Aj keď sme sa vo viacerých disciplínach ťahali za kratší koniec a museli sa skloniť pred umením súperov, tento deň hodnotíme veľmi pozitívne. Ďakujem všetkým kolegom ktorí pomohli s organizáciou a taktiež študentom, ktorí reprezentovali našu školu. Dúfame,  že do letnej odvety v Jablonke sa zlepšíme a vrátime im domácu prehru.

      Mgr.Róbert Capko

     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Dňa 16. októbra 2017 sa na prízemí novej budovy v odborných učebniach nemeckého jazyka Gymnázia Martina Hattalu uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka, súťažilo sa v dvoch kategóriách 2A a 2B.  Výsledky olympiády:

      Kategória 2A           

      1. miesto       Saskia HRNČIAROVÁ (1.A)
      2. miesto        Magdaléna HUTLASOVÁ (2.B)          
      3. miesto        Simona ČIČÁKOVÁ (2.A)

      Kategória 2B

      1. miesto       Andrej FUKAS (4.A)
      2. miesto        Tomáš STAREK  (Oktáva)
      3. miesto        Karin KALIŠOVÁ (3.C)

      Blahoželáme a želáme veľa šťastia v okresnom kole.

      PK nemeckého jazyka

     • Florbal - regionálne kolo

     • Dňa 15.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo regionálne kolo vo florbale študentov a študentiek. Naše Gymnázium úspešne reprezentovali dievčatá, ktoré suverénne vyhrali turnaj a postupujú na krajské kolo. Bude sa konať opäť u nás budúci týždeň 22.11.2017.

      Výsledky:

      GMH - Gymn. Námestovo 3:2
      Góly. Šprláková K., Romaňáková A., Olbertová A.

      Gymn. Námestovo - OA D.Kubín 2:4

      GMH - OA D.Kubín 5:0
      Góly:. Šipošová P. 2, Vodičková K. 2, Fučeková D.

      Nášu školu reprezentovali:

      Bebejová D.,Krátka D.,Loneková T.,Orčová D.,Šipošová P.,Vodičková K.,Romaňáková A.,Šprláková K.,Straková S.Fučeková D.Olbertová A.

      Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v ďalšom kole

     • Vianočné trhy 2017

     • Stalo sa už tradíciou, že v čase Vianoc sa na našej škole konajú Vianočné trhy. Aj tento rok vám ponúkame možnosť predaja či zakúpenie výrobkov, ktoré ste zhotovili sami či vaši blízki. Svoje majstrovstvo môžete  predstaviť  15. decembra 2017 v telocvični školy.

      Predajné stánky si môžete  zakúpiť v knižnici. Cena jedného  je 1€, ak budete potrebovať pripojenie do elektriky, platíte 2 eurá. Prihlásiť sa môžete do  13.12.2017.

      Svoj stánok si môžete ľubovoľne vyzdobiť a po skončení trhov aj upratať svoj priestor .Príprava stánkov začína o 7,45, o 8,00hod.  bude otvorenie trhov . Predajná doba je do 14,00hod.

      Chceme, aby aj tento rok boli trhy zábavné a rozmanité, aby si kupujúci mohli vybrať zo širokého sortimentu. Podotýkame, že stánky so zákuskami sú v obmedzenom počte, preto, kto má záujem predaja tohto sortimentu, musí sa prihlásiť skôr.

      Veríme, že sa skvelého podujatia zúčastníte a pozvete naň aj svojich rodičov, príbuzných a priateľov.

     • Študentské trénerské centrum

     • Nezmeškaj svoju príležitosť a prihlás sa do projektu od Microsoftu, ktorý ti pomôže zlepšiť svoje zručnosti v oblasti IT technológii, soft-skills, prezentačné zručnosti a veľa ďalších. Projekt s názvom ŠTC (Študentské Trénerské Centrum) je program pre stredoškolákov, ktorí sa zaujímajú o technológie a majú snahu sa zlepšovať.

      Program pozostáva z trimestrov :V prvom trimestri sa zaoberáš o Office, zlepšuješ svoje komunikačné a prezentačné zručnosti vďaka veľa zaujímavým ľuďom, ktorí ti pomôžu ako na to.Druhý trimester je hlavne o sieťach a programovaní. Na zlepšenie svojich vedomosti máš prístup ku rôznym internetovým certifikátom a videám odborníkov ku danej problematike. Programovanie prebieha v C#.Tretí trimester sa študenti pripravujú na konečnú fázu a tou je praktická absolventská práca + obhajoba.Výsledkom tohto štúdia je, že sa staneš Microsoft Student Partner alebo ešte lepšie - Microsoft Most Valuable Proffesional.

      Tak neváhaj a pridaj sa k nám aj ty. Čas máš do 24.11.2017.

     • Dobrovoľníci na našej škole

     • Dnes 9.novembra 2017 sme na našej škole privítali dvoch mladých španielskych dobrovoľníkov, ktorí sú na Orave v rámci programu dobrovoľníkov v Európe, ktoré podporuje  Európska únia.

      Podujatie sme zoorganizovali po dohode s Ondrejom Mäsiarom,  vedúcim  skupiny MladíinfoDolný Kubín, ktorá zastrešuje programy dobrovoľníkov- mladých ľudí, ktorí chcú reprezentovať svoju krajinu a ukázať svoje schopnosti v rôznych krajinách Európy. Besedy sa zúčastnili študenti  3. a 4.ročníka našej slovensko-španielskej sekcie.

      Na začiatku tohoto stretnutia sa prítomní žiaci mohli dozvedieť o projektoch pre študentov ako je Erazmus+, o podmienkach, ktoré treba splniť, o spôsobe, ako sa dostať do programu či získať nejaký grant. Potom nasledoval program španielskych dobrovoľníkov. Španielski hostia si pripravili zaujímavú prezentáciu o krajine, z ktorej pochádzajú. A nasledovali otázky....

      Naši žiaci  plynule konverzovali v španielčine a  dávali otázky rôzneho typu- od všeobecného charakteru až po osobné. Toto stretnutie bolo poučné i zábavné a určite sa radi stretneme znova. Jorge a Mária zanechali výborný dojem a ich prezentáciou nám priblížili dnešné Śpanielsko.

     • ENGLISH WEEK

     • V dňoch 2. - 3.11.2017  sa na našej škole opäť uskutočnil ´English week´, ktorý viedol lektor Ray Sikorski. Kurz bol určený pre žiakov PRIMY. ´Anglický týždeň´ splnil očakávania žiakov, ktorí si pomocou hier, divadla precvičili svoje komunikačné zručnosti a naučili sa niečo nové.

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

     • Dňa 25. októbra 2017 sa v podkroví starej budovy Gymnázia Martina Hattalu uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Výsledky olympiády:

      Kategória A
                 1.    miesto       Ema HROBÁROVÁ (3.A)
                 2.    miesto        Petra BAŇÁKOVÁ (Septima)
                 3.    miesto        Andrea PIŠÚTOVÁ (Septima)

      Kategória B
                 1.    miesto       Mária Erika KRISTOFČÁKOVÁ (Sexta)
                 2.    miesto        Žaneta ŠTEVAŇÁKOVÁ (2.A)
                 3.    miesto        Lucia ŠÚTTOVÁ (2.A)

      Kategória C
                1.    miesto       Vojtech BABINSKÝ (Kvarta)
                2.    miesto        Veronika VROBELOVÁ (Tercia)
                3.    miesto        Diana PARIŽOVÁ (Kvarta)
       

      Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia na krajskom kole

      PK slovenského jazyka

    • Imatrikulačný večierok GMH
     • Imatrikulačný večierok GMH

     • V MsKS v Trstenej  sa 5. októbra 2017 o 17.00 h konal  „ bažantský “  večierok, na ktorom nás prvákov prijali do radov študentov GMH.

      Na začiatku nás príjemne privítali moderátori Alexandra a Noe. Následne prenechali slovo pánovi riaditeľovi Štefanovi Kristofčákovi.

       Čierna listina s menami žiakov, ktorí mali splniť jednu úlohu, bola po jeho upokojujúcich slovách, aby sme sa nebáli, začal program - pre mnohých z nás postrachom. Pre niekoho prišli prvé trápne, ale aj zábavné chvíle. Program následne  pokračoval po jednotlivých triedach (A,B,C) . Žiaci prvých ročníkov museli splniť alebo sa aspoň pokúsiť splniť  krížovú cestu, ktorú si pre nás pripravili druháci, napríklad: čo najrýchlejšie oškrabať cukrovú repu, prasknúť balón alebo zjesť jablko vo dvojici. Aj napriek prvotným obavám z nás všetkých postupne  stres upadal a každý úlohu hravo zvládol. Najzaujímavejšie bolo karaoke a neskôr Desatoro bažanta od štvrtákov.

      Po programe starších gymnazistov prišla tombola, ktorá potešila výhercov. Moderátori uviedli začiatok zábavy. K dobrej atmosfére prispieval hlavne bufetár Braňo a učitelia, ktorí  sa zabávali spoločne s nami.